Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 23. května 2024.

Diskusní forum

Stránka: 1 2 3 4 >>


HTML není povoleno, text možno *zvýrazniti*

Markéta (Prokop & Otto Skole) píše, dne 4. 5. 2017 v 7:14

Ahoj všichni,

omlouváme se za mlčení, doufali jsme, že stihneme všechny informace včas
upravit, ale nějak se to nepovedlo.

Letos nebude Poškole v podobě, v jaké byla uplynulé roky. Připravujeme
jinou hru, která začne ve stejném termínu v pátek 2. června, ale bude
probíhat v jiném režimu. Bude možné ji hrát o daním víkendu, ale ne
nutně. Doufáme, že vás zaujme :)

Za tým Markéta

Petr píše, dne 7. 4. 2019 ve 20:57

Stýská se nám po Poškole! A snad ještě víc po ČeSKOLEtu!

Za tým Želvonohý
Petr

Markéta (Prokop & Otto Skole) píše, dne 4. 5. 2017 v 7:12

Ahoj Hanko,

omlouváme se za mlčení, doufali jsme, že stihneme všechny informace včas
upravit, ale nějak se to nepovedlo.

Letos nebude Poškole v podobě, v jaké byla uplynulé roky. Připravujeme
jinou hru, která začne ve stejném termínu v pátek 2. června, ale bude
probíhat v jiném režimu. Bude možné ji hrát o daním víkendu, ale ne
nutně. Doufáme, že vás zaujme :)

Za tým Markéta

Filip píše, dne 3. 5. 2017 ve 14:21

Částečně v reakci na poslední dva komentáře = tušíte někdo zda proběhne 2017 ročník po škole? Abychom si byli schopni plánovat kalendář. Děkuji za info.

Réza píše, dne 24. 4. 2017 ve 13:16

Na Matrixu jsme zaslechli od jakéhosi kolemjdoucího, že s Po škole to letos nevypadá. Současná podoba webu tomu nasvědčuje...ale je tomu skutečně tak?

Addam píše, dne 24. 4. 2017 ve 22:37

A dálepak, byly-li tyto zkazky vskutku pravdivé, jest možno odstraniti záznam na de-facto ústředním pořadníku sifrovacky.cz/kalendar, aby co nejméně týmův dalších uvedl v pochybnost?

Jirka (Nejnekvazidiagonalizovávatelnější) píše, dne 7. 7. 2016 v 9:29

Po závodu mnoho času již uplynulo, neb trvalo aby reportérský inkoust čistě bez rozmazání doschl. Proto zde upozorňuji na report Nejnekvazidiagonalizovávatelnější.

https://docs.google.com/document/d/1JQcuQfNqN2xWU6tEY28aoexsYwJVnEdwjQQuOJqITxY/edit?usp=sharing

Václav píše, dne 15. 6. 2016 ve 20:59

Teď jsem si s odstupem času vzpomněl, že některé týmy měly možnost využít služeb firemního trainera. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli toho využily, a pokud ano, jestli je skutečně vyburcoval k překonání sebe sama :-) Docela by mě zajímalo, jak to vypadalo - jaké pomůcky si například trainer s sebou vzal...

Marwin (Freezy Bee) píše, dne 10. 6. 2016 v 1:10

Poděkovati za dobře připravený závod slušnost mi velí. Po celý den převelice nás bavil a organisátorům (firmě Skole) za to obrovský dík patří.

Jedinou výtku drobnou vysloviti bych si dovolil, ta se znění t.zv. "nápověd" týká. Tyto často pomohly pouze s prvním krokem (již provedeným) a skutečné pomoci se v nich dobrati obtížné bylo. V jednom případě (č.9) pak dokonce nápověda spíše zavádějící informaci přinesla.
Pakliže nešlo o záměr (motivací jakoukoli vedený), laskavě bych chtěl požádati, zda by při příštích podobných závodech větší pečlivosti této věci věnováno bylo.

Aby mýlka vyloučena byla: Poděkování jest poselstvím hlavním!

Markéta (Prokop & Otto Skole) píše, dne 10. 6. 2016 v 7:12

Za poděkování (nejen vám) velice děkujeme!

K nápovědám: "Tyto často pomohly pouze s prvním krokem (již provedeným) a skutečné pomoci se v nich dobrati obtížné bylo."

Aby všechny kroky k vyluštění nutné nápověda naznačovala je vždy naším oumyslem. Letošní nápovědy všechny prošla jsem a pouze jedinou, která krok druhý nikterak nenaznačuje, nalezla jsem. Nápověda k šifře trubkové toliko "Pokud do větvení přiteče shora L, odteče F a F." zmiňuje a se čtením samotným skrze sčítání písmen na měřácích zbla nepomohla. U všech dalších, kde další krok těžký by se zdáti mohl, v nápovědě obsažen byl. Ku šifře deváté v místě náležitém jsem se již vyjádřila. U šifry mřížkové právě to, že pouze překládati ku řešení vede, v nápovědě obsaženo jest, v plnosti celé. Kterou další nápovědu za neúplnou v tomto smyslu považujete?

Marwin (Freezy Bee) píše, dne 10. 6. 2016 ve 14:14

Na mysli měl jsem především nešťastné to stanoviště třinácté, kde nápověda se způsobem získání tajenky nikterak nepomohla. K tomu přidejme, že způsob tento ne tak docela intuici odpovídá - rozdíl mezi slovy totiž možno opraviti BUĎ v prvním NEBO v druhém z nich. Pakliže "oprava" v obou provedena jest (jak předložené řešení naznačuje), výsledek opět nestejné litery obsahovati bude. Myslím, že nejen náš team s tímto krokem veliké potíže si užil.

U šifry mřížkové pak nápověda vskutku v pořádku byla (byť ne vždy pomohla, pokud teamu nedošlo, že přeložení znovu i posledního kroku se týče), tam by mé výhrady spíše k tomu směřovaly, že tento způsob čtení vůbec zvolen byl - přičemž ještě několik dalších možných přeložení ostalo. Toť však spíše vkusem odlišným dáno jest.

Síba (Pralinky zvlášť) píše, dne 7. 6. 2016 ve 21:45

Rád bych tímto poprosil organizátory, aby v situaci, kdy se stanoviště umísťují v hojné míře na místa, která doznala zásadních změn v relativně nedávné době, doporučili nějakou konkrétní mapu. Šlo by to? Letos by nám to ušetřilo víc než hodinu dohledávání.

vynecháno 10 příspěvků (zobraziti)
Vojta (Prokop & Otto Skole) píše, dne 8. 6. 2016 ve 15:02

Doporučujeme-li konkrétní mapy, je to proto, že mohou být potřebné k vyluštění šifer. Navigaci v terénu a prostředky k ní použité ponecháváme zcela v kompetenci týmů.

Síba (Pralinky zvlášť) píše, dne 8. 6. 2016 ve 15:41

Ano, já vím. Proto taky dávám příklady situací, kdy to není dobře a kterým lze snadno předejít.

Jeffer (Opravte tykadla nočného motýľa) píše, dne 8. 6. 2016 ve 17:34

Mno, tak v tom prípade snáď turistickú na mapy.cz – tam, myslím, bolo všetko… Len by sa tam trochu horšie kreslili na 16 tie čiary…

Stačí si uvedomiť, že na Čihadlech to bolo na náučnej ceste/poľnom chodníčku, tie sú obvykle len v turistických mapách. A zas ďalšie stanovištia boli na uliciach, a tie zas obvykle v turistickej mape nie sú (pomenované)… Tzn. neexistuje jedna mapa (snáď s výnimkou tej online), kde by bolo všetko.

Zuza (Pralinky zvlášť) píše, dne 8. 6. 2016 ve 14:38

Ráda bych poděkovala společnosti za luxusní, s největší pečlivostí připravený závod. A přihodím pár čísel 26, 2, 6 - to jsou moje umístění z jarní sezóny. Náhoda? Myslím si. Přesto si té poslední cifry vážím nejvíc. Díky, byla to bezva výzva.

Jiří Boháč (Ministry of Silly Walks) píše, dne 8. 6. 2016 v 11:30

Přidati se musím k oslavným textům zaslaných ostatními závodníky. Ze hry vrátil jsem se nadšen. Častečně to jistě tím bylo způsobeno, že štěstěna při našem družstvu dlouho stála. Nadevší pochybnost ale byla hra skvěle připravena, úkoly na stanovištích lahůdkou pro mozkové závity, důmyslné stroje mechanické potěchou pro duši kutilovu a celková atmosféra povznášející. Závod nastavil pomyslnou lať závodům budoucím velmi vysoko. Nevěřím, že by v budoucnu elektronové stroje šifrovací mohly plnohodnotně nahraditi úchvatnou řezbářskou práci firmy P & O Skole, aniž by tím hra utrpěla. Nepochváliti nelze též vkusné oděvy sličných žen a dětí, které závod pořádaly. Snad jen mužové mohli by více dbáti o svůj zevnějšek a honosné cylindry doplniti vhodnějším oděvem. Podivné košile, které jsme mohli na nich spatřiti by počestný občan snad jen na lože oblékl!

K jednotlivým stanovíštím snad jen několik poznámek: šifrovací stroje, jak již jsem zmínil, nadmíru mne uchvátily. Nemám v oblibě úkoly, kde je nutno očima se prokousati veledlouhým psaním. Aktuální vydání Minulosti bylo příjemnou výjimkou (a kamelotky máte výborné). Některé pasáže byly velmi odvážné a nedivil bych se, kdyby v budoucnosti se o nich ještě nemálo diskutovalo a jediný výtisk tohoto čísla zlatem by se vyvažoval! Uviděvši později, jak s dalším předlouhým textem lopotí se jiná družstva, raději jsme tento přeskočili, čímž ocitlo se na krátký čas naše družstvo ve vedení - událost pro nás životní. Šifry U Bulhara a na vrchu Vítkov odolávaly nám dlouho, leč nakonec jsme nad nimi zvítězili. Avšak síly naše došly u šifry 16. Způsob luštění odhalili jsme ihned, avšak body, které jsme vybrali na mapě nebyly přesně určené, preciznost nám též chyběla a tak jsme nakonec omylem místo šifry 17 nalezli rovnou šifru 18. Doteď nerozumím, proč takový ošklivý úkol byl do závodu zařazen a trasa závodu zbytečně o 3 km prodloužena. Eleganci v šifře doteď nenalezl jsem žádnou.
Složitost šifry 18 nedovolila by ale stejně našemu týmu dále postoupiti, a tak se na pořadatele nehněváme. Budiž jim všechna čest za vydařený závod!

Jiří Boháč (Ministry of Silly Walks) píše, dne 8. 6. 2016 v 11:42

A opomněl jsem pochváliti železniční šifru, která se mi též velmi líbila!

Stránka: 1 2 3 4 >>