Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 5. února 2023.

Diskusní forum

Zobrazeno jedno vlákno - Návrat do hlavní diskuse

Marwin (Freezy Bee) píše, dne 10. 6. 2016 v 1:10

Poděkovati za dobře připravený závod slušnost mi velí. Po celý den převelice nás bavil a organisátorům (firmě Skole) za to obrovský dík patří.

Jedinou výtku drobnou vysloviti bych si dovolil, ta se znění t.zv. "nápověd" týká. Tyto často pomohly pouze s prvním krokem (již provedeným) a skutečné pomoci se v nich dobrati obtížné bylo. V jednom případě (č.9) pak dokonce nápověda spíše zavádějící informaci přinesla.
Pakliže nešlo o záměr (motivací jakoukoli vedený), laskavě bych chtěl požádati, zda by při příštích podobných závodech větší pečlivosti této věci věnováno bylo.

Aby mýlka vyloučena byla: Poděkování jest poselstvím hlavním!

Markéta (Prokop & Otto Skole) píše, dne 10. 6. 2016 v 7:12

Za poděkování (nejen vám) velice děkujeme!

K nápovědám: "Tyto často pomohly pouze s prvním krokem (již provedeným) a skutečné pomoci se v nich dobrati obtížné bylo."

Aby všechny kroky k vyluštění nutné nápověda naznačovala je vždy naším oumyslem. Letošní nápovědy všechny prošla jsem a pouze jedinou, která krok druhý nikterak nenaznačuje, nalezla jsem. Nápověda k šifře trubkové toliko "Pokud do větvení přiteče shora L, odteče F a F." zmiňuje a se čtením samotným skrze sčítání písmen na měřácích zbla nepomohla. U všech dalších, kde další krok těžký by se zdáti mohl, v nápovědě obsažen byl. Ku šifře deváté v místě náležitém jsem se již vyjádřila. U šifry mřížkové právě to, že pouze překládati ku řešení vede, v nápovědě obsaženo jest, v plnosti celé. Kterou další nápovědu za neúplnou v tomto smyslu považujete?

Marwin (Freezy Bee) píše, dne 10. 6. 2016 ve 14:14

Na mysli měl jsem především nešťastné to stanoviště třinácté, kde nápověda se způsobem získání tajenky nikterak nepomohla. K tomu přidejme, že způsob tento ne tak docela intuici odpovídá - rozdíl mezi slovy totiž možno opraviti BUĎ v prvním NEBO v druhém z nich. Pakliže "oprava" v obou provedena jest (jak předložené řešení naznačuje), výsledek opět nestejné litery obsahovati bude. Myslím, že nejen náš team s tímto krokem veliké potíže si užil.

U šifry mřížkové pak nápověda vskutku v pořádku byla (byť ne vždy pomohla, pokud teamu nedošlo, že přeložení znovu i posledního kroku se týče), tam by mé výhrady spíše k tomu směřovaly, že tento způsob čtení vůbec zvolen byl - přičemž ještě několik dalších možných přeložení ostalo. Toť však spíše vkusem odlišným dáno jest.


HTML není povoleno, text možno *zvýrazniti*