Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v sobotu dne 23. září 2023.

Diskusní forum

Stránka: << 1 2 3 4 >>


HTML není povoleno, text možno *zvýrazniti*

Zůza (Nejnekvazidiagonalizovávatelnější) píše, dne 6. 6. 2016 ve 20:34

Možná je to tím, že jsem hroznej sklerotik... nebo to tak je doopravdy. Prostě, milí organizátoři, děkuju Vám za jednu z nejlepších her, kterých jsem se kdy účastnila a kterou si budu dlouho pamatovat. Speciálně za to, že:
- po poskládání každého jednotlivého vašeho beznávodového IKEAbedničkoidu se ve mě za celý tým probouzel pocit dokonalého štěstí, který jinak nazývám "postavila jsem prádelník, šuflíky jdou vysunovat, a když do nich něco dám, tak to tam drží",
- naprostou většinu papírových šifer bych chtěla sama vymyslet,
- jsme se na tom pitomým potrubí propadli ze 3. na 25. místo a ztracenou pozici zase dobyli zpět,
- jsem měla tu čest, aniž by mě přestala bavit, sedět 3 hodiny na osmnáctce, již považuji za geniální a skvělou a k jejímuž vyřešení nám chyběl jeden jediný krůček, a to uvěřit (nebo případně efektivně googlovat).
Zkrátka smekám klobouk tak velikosti sombrera, aneb svůj širák odhazuji v dál, myslím, že za celý náš tým děkuji za bezva hru a těším se, co vymyslíte za rok.

Tomáš (Není nutno nic Opravovati) píše, dne 5. 6. 2016 ve 19:49

Milí závodníci a slovutní organisátoři.
Dovolím si na dálku vyhodnotiti letošní skvělou hru. Ač sám nemohl jsem projíti samotný závod, sledoval jsem jeho průběh pomocí tribun Pro diváky. A byl to věru velmi zajímavý zážitek. Jest to pravda ovlivněno i tím, že mí souputníci dospěli do cíle třímaje vlajku vítězství, přesto vyzdvihuji výborně připravené divácké ochozy, neb průběh závodu byl vskutku dramatický.
Z pohledu diváka si zaslouží zvláštního ocenění také hbité zveřejnění všech zapeklitých úloh. I bez šifrovacího stroje jsem si mohl užít dodatečné luštění. Velmi se mi líbily třeba Noviny, Mřížka a také závěrečná Krychle. Toť divácký požitek!

Ondra Š. píše, dne 5. 6. 2016 ve 22:24

Připojuji se k applausu ze strany diváctva. Klání bylo vskutku napínavé, plné zvratů, až se mi chvílemi dech v ňádrech tajil. Má úcta!

Aleš P. píše, dne 6. 6. 2016 ve 17:20

Jako další nehrající bych vyzvednouti rád chtěl možnost pořadí teamů sledovati. Závodům podobným bych její přidání vřele doporučil!

Pavel (Popocatepetl) píše, dne 6. 6. 2016 ve 16:00

Díky za supr hru. Moc jsme si to užili. Pokud vás to neurazí, tak mě to dost připomínalo "starou Bednu". Leto jsme na Poškole byli poprvé, protože nám to nikdy nevyšlo. Určitě se budeme příští rok chtít opět zúčastnit. Ještě jednou díky.

Dalibor (Vlhká jáma) píše, dne 6. 6. 2016 ve 15:36

Pisatel těchto řádků neváhá zařaditi právě proběhlý závod šifrový mezi přední, ba možná vůbec nejpřednější z těch, jichž měl tu čest se kdy účastniti. Nezbývá mu než obdivovati se umu velectěných organisátorů, jichž skráně Musa pocely svými nešetří, a popřáti jim, aby přízeň její i do budoucna si uchovali. Mechanismy samořešné naplnily jej oužasem již při běhu závodu samotného, a též trasa závodu, dovedně propojivší malebná zákoutí periferie, učinila naň hluboký dojem a odhalila mu nové souvislosti místopisné i dějepravné. Nejvíce snad cení si celkové konsistence všech prvků herních, t. j. příběhu, trasy včetně lokace cílové, úkolů šifrových a t. d. a přeje si snažně, aby team organisační v nadšení svém vytrval a mnoho podobných, leč znovu originálních ročníků pro své vděčné obecenstvo ještě v budoucnosti připravil, neb jsou v současné době tím nejlepším, co jest v oboru k mání.

Vlastík (Akční potenciál) píše, dne 5. 6. 2016 ve 22:32

Za tým Akční potenciál tímto děkuji převelice organisátorům za další skvělý ročník. Zvláště se nám líbily mechanismy rozličné, z dřevěných součástek tvořené. Nebýti zatracené šifry třinácté, zajisté bychom se zúčastnili souboje o přední místa, leč podlehli jsme únavě a nebyli jsme s to její tajemství odhaliti po mnoho hodin.

Marcel (Bruteforce) píše, dne 5. 6. 2016 ve 13:56

Zatím tu nejsou žádné nadšené reakce, tak já s tím začnu. Dovolím si použít civilní jazyk, protože psát v archaickém stylu je sice zábavné, ale podobně náročné jako psát slovensky :)

Nebylo jistě lehké po loňském flétnovém ročníku připravit stejně dobrou hru. Nám se sice letos v porovnání s loňskem tolik nedařilo, ale můžeme si za to sami, i tak se nám hra líbila. Šifry byly moc pěkné, vyzdvihl bych dřevěné hračky. Zejména se týmu líbila enigma. Já jsem si ji moc neužil, protože jsem skoro hned jel pro nápovědu s nadějí, že dostaneme nákres, jak to správně složit. Tým zatím během mého návratu odhalil nákres na zadání, nejspíš v zoufalství nad obsahem nápovědy. Vlastně nemůžu říct, že by se mi některá z navštívených šifer nelíbila. I to vězení byla vlastně pěkná šifra. Nejhorší zákys se nám ale povedl na smolné 13, kde jsme princip a varianty písmen měli během pár minut, ale dalších 5 hodin jsme z toho nemohli přečíst řešení. Vedlejší šifry byly letos hodně těžké, nám se podařilo vyluštit jen tu zdravotnickou a drahokam. Stejně by nám asi bylo líto šifru přeskočit, když u 11 jsme už měli povzbudivou mezitajenku a u 13 princip.

Měl bych dotaz na orgy. Jaký byl důvod dávat spoustu hvězdičkových interních odkazů do regulí závodu? Když jsem si pravidla před hrou četl, tak mě pojalo podezření, že v tom bude ukrytý nějaký vzkaz, třeba bonus ke startovní aktivitě. V loňských pravidlech nic takového nebylo, navíc nahoře v pravidlech jsou kurzívou psáné rozdíly, ale zbytek pravidel kurzívou není, klidně by to tedy šifra být mohla. Orgové se o tom v cíli nezmínili, takže nejspíš ty odkazy byly jen k dokreslení tématiky. Našel se ještě někdo, kdo v tom taky hledal šifru?

Jan Matějek, řečený matějčík (Prokop & Otto Skole) píše, dne 5. 6. 2016 ve 14:18

Milí sportovníci,

těší nás, že se Vám hra líbila. K šifrám se vyjadřovati nebudu, Váš dotaz k regulím dovolím si však zodpověděti.

V pravidlech loňských nesmělo žádných hvězdiček býti pro velmi přísné regulace panevropské, kterých jest SKOLE Group povinna dodržovati. Račte však nahlédnouti, že již od roku 2013 hvězdičky v regulích se nacházejí. Nemajíť pražádného účelu tajného, slouží vpravdě jen k lepšímu vysvětlení smyslu a ducha regulí.

Na závěr mého listu uctivě bych připomněl, že ač jej užíváme konsistentně, regule žádného smyslu písmu cursivnímu nepřipisují. Nad to se letos na stránkách žádná cursiva nenachází, anžto máme k disposici toliko písmo skloněné ;)

Terez (Máme tušení) píše, dne 5. 6. 2016 ve 21:08

Také jsem v hvězdičkách hledala šifru, naštěstí ne příliš vytrvale:)

šuf (JTHTN) píše, dne 5. 6. 2016 ve 20:53

Velectěný teame organisační,
dovolte mi oceniti proběhlý závod, kterýžto dle mého soudu nad jinými vynikal zejména hříčkami teamového ducha posilujícími. Věřím, že neosiřím s dotazem, zda jest možno zbytné verse stroje enigma zvaného získati třeba i úplatně. Takový uměl by srdce mnohého potěšiti a ilustrovati čeho se našinec namísto řádného spánku po nocích dopouští.

Vladan (Opravte tykadla nočného motýľa) píše, dne 5. 6. 2016 ve 18:37

Velectěný rode Skole,
dovolte mi za nádherně strávenou noc Vás pochváliti. Během svého putování zaznamenali jsme toliko šifer velmi dobře připravených. I nápovědy pro které jsme ráčili se pro jistotu zastaviti byly přesné a od nesprávných cest pozornost odpoutávaly.
Zvláště oceňujeme Vámi připravené stroje samořešné které toliko sestaviti stačilo.
Velmi nás potěšila i zadání papírová, která jest bylo potřeba různě děrovati a překlápěti.
Pomocných úloh poskytnutých rodem Skole hodnotiti nám nepřísluší anžto jsem jim nevěnovali patřičné pozornosti.

Snad jediné výtky si dovolím zmíniti ač malicherná jest. Trati železniční ať stavěné v měřítku jakémkoliv, by strojům po nich se pohybujícím obraty měly umožňovati. Při počtu výhybek jímž trať Vaše cvičná ráčila disponovati neumožnění obratu zdálo se býti náhodou nadmíru podezřelou, ač jak se ukázalo, s ukrytím zprávy zcela nesouvisející.

Jirka (Prokop & Otto Skole) píše, dne 5. 6. 2016 ve 18:54

Děkujeme za slova chvály. Jednotný směr vlaků byl jest záměrem, by k železničním neštěstím docházelo pouze zřídka a srážkám čelním zabráněno bylo. Povšimněte si toho, že veškeré kolise řešiti bylo možno pouhým pozdržením jednoho z vlaků, a též že použité stroje nedisponují zpětným chodem.

Vladan (Opravte tykadla nočného motýľa) píše, dne 5. 6. 2016 ve 20:08

Jsa v oboru stavění obdobných tratí cvičných notně trénován vím, že valná část tratí disponuje obratištěm jednosměrným vedoucím s přičiněním entropie k tomu, že se po čase běh strojův sjednotí. K předejití čelním srážkám na takové trati by stačilo chvíli stroje kontrolovati dokud se jejich pohyb nesjednotí, či prosté nastartování strojů v tratí určovaném směru. Taková trať by měla i výhodu samozotavování se z chyb, pokud špatně proškolený personál některý stroj špatným směrem na trať umístí (což na Vaší trati pouhým přehazováním výhybek nebylo možno opraviti).

Musím oceniti, že Váš personál byl řádně proškolen a k chybnému umístění (za mé přítomnosti) nedošlo a manipulovati týmům se stroji jinak než zastavováním, spouštěním či výhybek přehazováním dovolováno nebylo.

Výskyt obratiště jednosměrného by u nezkušených stavitelů mohl obdobné otázky vyvolávati, neklaďte proto mé výtce důležitosti. Jest to byla volba Vaše, že jste tuto methodu zabránění srážek čelních zvolili.

Vyhnouti se omezením na tvary tratí a zabránit jak srážkám čelním tak i veškerým kolisím bylo možno použitím jen jednoho stroje na trati. Musím pochváliti, že tuto volbu ráčili jste zavrhnouti.

Vladan (Opravte tykadla nočného motýľa) píše, dne 5. 6. 2016 ve 18:42

Opomenul jsem k pochvale poděkování připojiti.
Nedokážu si jinak vysvětliti jak by se vám naplánování hry na bezdeštný čas mohlo podařiti než s využitím stroje Q zhotoveného.
I za to velký dík.

Zafod (Hvězdná pěchota) píše, dne 5. 6. 2016 ve 18:20

Také jsem překvapen, že zde zatím není víc nadšených reakcí, tak aspoň jednu stručnou přidám za sebe. Byla to skvěle připravená hra od začátku až do konce, šifry originální a pěkně vyladěné, konstrukční úlohy neměly chybu a nakonec vyšlo i to počasí. :) Díky všem organizátorům za vložené úsilí, bylo to moc fajn!

Stránka: << 1 2 3 4 >>