Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 5. února 2023.

Diskusní forum

Zobrazeno jedno vlákno - Návrat do hlavní diskuse

Jiří Boháč (Ministry of Silly Walks) píše, dne 8. 6. 2016 v 11:30

Přidati se musím k oslavným textům zaslaných ostatními závodníky. Ze hry vrátil jsem se nadšen. Častečně to jistě tím bylo způsobeno, že štěstěna při našem družstvu dlouho stála. Nadevší pochybnost ale byla hra skvěle připravena, úkoly na stanovištích lahůdkou pro mozkové závity, důmyslné stroje mechanické potěchou pro duši kutilovu a celková atmosféra povznášející. Závod nastavil pomyslnou lať závodům budoucím velmi vysoko. Nevěřím, že by v budoucnu elektronové stroje šifrovací mohly plnohodnotně nahraditi úchvatnou řezbářskou práci firmy P & O Skole, aniž by tím hra utrpěla. Nepochváliti nelze též vkusné oděvy sličných žen a dětí, které závod pořádaly. Snad jen mužové mohli by více dbáti o svůj zevnějšek a honosné cylindry doplniti vhodnějším oděvem. Podivné košile, které jsme mohli na nich spatřiti by počestný občan snad jen na lože oblékl!

K jednotlivým stanovíštím snad jen několik poznámek: šifrovací stroje, jak již jsem zmínil, nadmíru mne uchvátily. Nemám v oblibě úkoly, kde je nutno očima se prokousati veledlouhým psaním. Aktuální vydání Minulosti bylo příjemnou výjimkou (a kamelotky máte výborné). Některé pasáže byly velmi odvážné a nedivil bych se, kdyby v budoucnosti se o nich ještě nemálo diskutovalo a jediný výtisk tohoto čísla zlatem by se vyvažoval! Uviděvši později, jak s dalším předlouhým textem lopotí se jiná družstva, raději jsme tento přeskočili, čímž ocitlo se na krátký čas naše družstvo ve vedení - událost pro nás životní. Šifry U Bulhara a na vrchu Vítkov odolávaly nám dlouho, leč nakonec jsme nad nimi zvítězili. Avšak síly naše došly u šifry 16. Způsob luštění odhalili jsme ihned, avšak body, které jsme vybrali na mapě nebyly přesně určené, preciznost nám též chyběla a tak jsme nakonec omylem místo šifry 17 nalezli rovnou šifru 18. Doteď nerozumím, proč takový ošklivý úkol byl do závodu zařazen a trasa závodu zbytečně o 3 km prodloužena. Eleganci v šifře doteď nenalezl jsem žádnou.
Složitost šifry 18 nedovolila by ale stejně našemu týmu dále postoupiti, a tak se na pořadatele nehněváme. Budiž jim všechna čest za vydařený závod!

Jiří Boháč (Ministry of Silly Walks) píše, dne 8. 6. 2016 v 11:42

A opomněl jsem pochváliti železniční šifru, která se mi též velmi líbila!


HTML není povoleno, text možno *zvýrazniti*