Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 18. července 2024.

Poděkování

Šifrovací závod nikdy nemohl by proběhnouti bez našich spolupracovníků, dobrovolníků a sponsorů. Jim tedy patří uctivé díky.

Pohůnci

Cizím termínem též "B-Team". Pacholci to ochotní a děvečky bystré, díky nimž mohli jsme na startovišti slávu vystrojiti, stanoviště závodu ohlídati a mnohou další práci zastati.

 • Luboš Luňák, posel nápovědní
 • Martina Šimůnková, poslyně nápovědní
 • Dušan Janovský, řečený Yuhů
 • Dana Janovská
 • Jonatán Matějka
 • Lucie Mohelníková, řečená Lysiii
 • Jakub Müller
 • Petr Pavlík
 • Dora Pavlíková
 • Hana Pavlíková
 • Andrea Patáková
 • Michal Vaner, řečený vorner

Úředníci

Cizím termínem též "testeři". Naši úředníci řadu hodin trávili nad časnými versemi šifer a úloh, by v nich chyby odhalili a obtížnost ohodnotili.

 • Lada Austová
 • David Bernhauer
 • Dušan Janovský, řečený Yuhů
 • Katka Lorenzová
 • Helča Martináková
 • Lucie Mohelníková, řečená Lysiii
 • Lucie Prachová
 • Michal Prokopec
 • Adéla Prokopcová
 • Truněčkovi
 • Pavel Veselý
 • Lída Veselá
 • Anička Wagnerová
 • Katka Wawroszová
 • David Žáček

Průzkumníci

Do terrainu odhodlaně se vydali, něvědouce, jaké útrapy potkají a do jakých nebezpečenství vstoupí, aby cestu pro závodníky vyklestili.

 • Lucie Mohelníková, řečená Lysiii
 • Michal Vaner, řečený vorner

Podnikatelé

Bohatí to občané a firmy, jež nám zapůjčily rozličné majetky či nechaly k užívání pozemky.

Děkujeme tedy:

 • skupině dobrovolníků a nadšenců, kteří provozují u Nákladového nádraží Žižkov kavárnu a letní kino, za zapůjčení prostor pro cíl, všeobecnou ochotu, chutné pokrmy a nápoje.
 • Městské části Praha Dolní Počernice, za propůjčení parku coby startoviště,
 • Toníkovi Marešovi, Honzovi Švachovi, Adamovi Daněčkovi, Jakubovi, Filipovi a Davidovi Martinákovým, Hance, Dorce, Mariance a Toničce Pavlíkovým za zapůjčení kolejí, lokomotiv a vagonů.

Další

Děkujeme Jitce Vallové, která pro nás obětavě všeliké úřady obchodila a všerůzné zařizování obstarala.

Děkujeme Dušanovi Janovskému, řečenému Yuhů, za autorství napínavého příběhu, který závodníky celou cestou provázel.

Děkujeme Tomáši Pokornému, řečenému Jethro, za pomoc u řezu, lisu a soustruhu při výrobě strojů pro závodníky.

Děkujeme Katedře aplikované matematiky MFF UK za poskytnutí technického zázemí.

Děkujeme Januszovi Nowackému za znamenitou rekonstrukci dávných písem Antykwa Toruńska a Antykwa Półtawskiego, jež pomohly připomenouti ducha doby.

Děkujeme ryzímu člověku Lucii Kučerové a ryzí firmě Etnetera, za ryzost srdce, úmyslu i účasti.