Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pátek dne 22. září 2023.