Pravidla

Toto jsou závazná pravidla hry Po škole.

Změny proti loňskému roku: Do nové sekce "Čísla a termíny" jsme přesunuli údaje, které se rok od roku mění. Výklad pravidel kvůli tomu obsahuje drobné stylistické úpravy. Jinak jsou pravidla nezměněná.

Čísla a termíny

Účastníci

Cíl hry

Stanoviště

Šifry

Přesuny mezi stanovišti

Komunikace v týmu a mezi týmy

Ostatní

Výklad pravidel

Pokud už jste Po škole nebo nějakou jinou šifrovačku hráli, nejspíš už pravidla intuitivně chápete. Výklad pravidel je tu pro lepší vysvětlení, proč jsou pravidla taková, jaká jsou, pro objasnění nejasností a pro připomenutí některých základních zásad.

Registrace a účastnický poplatek

Do termínu uzavření registrace musíte složit účastnický poplatek na účet Velkého vozu. Údaje o bankovním spojení a váš variabilní symbol najdete na stránkách týmu. Raději zaplaťte v předstihu, bankovní převod zpravidla nějakou dobu trvá. Pokud nezaplatíte včas, hrozí vám, že budete ze hry vyřazeni.

Registraci můžete kdykoliv zrušit. Víte-li jistě, že hrát nechcete, prosíme vás, abyste registraci zrušili co nejdřív. Usnadníte nám tím odhadování, kolik týmů se nakonec hry doopravdy zúčastní.

Pokud jste už zaplatili účastnický poplatek, a stihnete se ze hry odhlásit před ukončením registrací, poplatek vám vrátíme. Později to z organizačních důvodů nebude možné.

Místo startu

Místo startu zadáváme formou předstartovní šifry. V uvedeném termínu se zadání objeví na stránkách hry – ale pouze těm týmům, od kterých už budeme mít zaplacený účastnický poplatek. To znamená, že čím dřív zaplatíte, tím více času budete mít na luštění.

Předstartovní šifry bývají jednoduché, ale kdybyste přece jen měli problém, v okamžiku startu hry se na stránce týmu objeví místo startu v nezašifrované podobě.

Stanoviště

Stanoviště je nějaké místo, kam vás zavede řešení předchozí šifry. Obvykle je určení místa z šifry celkem hrubé, např. "severní konec Jižní ulice" nebo "roh Lesní a Anglické". Proto na samotném stanovišti najdete snadno viditelnou samolepku s logem šifrovačky. V okruhu deseti metrů okolo této samolepky pak najdete lépe skrytou obálku se šiframi.

Jindy může být stanoviště hlídáno někým z organizátorů, který vám šifru vydá. V takovém případě většinou samolepky nedáváme, protože orgové jsou vidět lépe.

Na stanovištích, kde je jen nehlídaná obálka, byste se neměli zdržovat příliš dlouho. Svou pouhou přítomností totiž jednak pomáháte ostatním týmům nalézt stanoviště, jednak lákáte cizí lidi, kteří by mohli stanoviště poškodit.

Uvidíte-li, že v obálce dochází šifry, tak nám prosím zavolejte. (Samozřejmě je lépe, když se okolo luštících týmů napřed zeptáte, jestli už nevolali oni.) Když už to dojde tak daleko, že zbývá jediná kopie šifry, musíte ji nechat v obálce, je tedy vhodné si zadání nafotit nebo opsat.

Písmeno CH

České Ch považujeme za spřežku a ne za samostatné písmenko. Když počítáte počet písmenek v textu, Ch je za dvě, jako C a H. Polský kříž používáme také ten bez Ch.

Nenechte se zmást tím, že na poškolích šifrovacích pomůckách jsou obě verze – ta s Ch se vám může hodit na jiných šifrovačkách, třeba na Matrixu.

Kurzíva

Občas na šifře najdete nějaké dodatečné pravidlo, upřesnění polohy dalšího stanoviště, upozornění související se hrou, nebo třeba kus příběhu. Aby vás to při luštění nemátlo, jsou takové informace vysázeny kurzívou. Nenechte se jimi rozptylovat, nic skrytého v nich není.

Soukromé pozemky

Během hry je zakázán vstup na soukromé pozemky a místa, která nejsou přístupná veřejnosti. Prosíme vás, abyste toto pravidlo důsledně dodržovali. Je třeba mít na paměti, že se s vámi účastní hry dalších sto týmů. Když si na výletě zkrátíte cestu přes louku v pěti lidech, asi se nic nestane. Když to ale udělá třicátý tým za noc, už je slušné riziko, že se někde objeví majitel nebo Policie a budou z toho zbytečné problémy.

Samozřejmě se tohle pravidlo vztahuje jen na místa, kam sami nesmíte. Pokud chcete zajít ke kamarádovi na zahradu, k sobě domů, luštit do klubovny apod., v tom vám pochopitelně bránit nechceme.

Hra v týmu

Během hry jste jako tým odkázáni sami na sebe. Samozřejmě se soupeřů z cizích týmů smíte zeptat "Jak se máte?" či odpovědět na otázku "Co je to lykantrop?," diskuse o šifrách či stanovištích byste se ale měli vyvarovat.

Odposlouchávat cizí týmy nebo opisovat jejich řešení je samozřejmě také zakázáno.

Faktické informace smíte zjišťovat i od lidí, kteří nejsou členy vašeho týmu – od přátel na telefonu nebo kolemjdoucích. Smíte se tedy zeptat například "Jak se řekne latinsky beruška?" nebo "Jak se co nejrychleji dostaneme do Říčan?" Nesmíte ale ostatní zatahovat do řešení šifry. Vzorovým "přítelem na telefonu" je Google – na otázky odpoví, ale s řešením šifry neporadí.

Při oslovování cizích lidí opět berte na vědomí, že s vámi hraje dalších sto týmů. Když se totiž přijdete paní na infopřepážce zeptat jako třicátí, je dost velká šance, že už ví, na co se chcete zeptat. Ochotně vám odpoví víc, než na co jste se chtěli zeptat, a třeba neúmyslně vyzradí část řešení.

I tohle pravidlo je třeba aplikovat s rozumem – když se zeptáte prodavače ve večerce, kde je tu v okolí nějaké sousoší, žádný problém z toho nejspíš nebude.