Poděkování

Organizátoři by chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, bez nichž by letošní ročník hry Po škole nemohl proběhnout.

B-tým

Děkujeme těm, kdo nám pomáhali přímo v terénu:

Testeři

Děkujeme všem, kdo pro nás luštili šifry před hrou a poskytovali zpětnou vazbu:

Speciální poděkování