Věštba o místě startu


HTML není povoleno, text lze *zvýraznit*

Šavlík (Kachna s Tučňákem)18.06.2014, 00:42

Připojím se ke kritice. Hodně zde už bylo řečeno, tak to vezmu jen krátce. Luštění věcí před hrou, když nevím, že tam je šifra, mě nebaví a obecně neschvaluji. To je ale moje věc a s tím se nějak vypořádám sám. Co mi ale spíše vadí je, jaký dávala tato předstartovní šifra výhodu do hry. Možnost 11 minut před oficiálním startem hry už luštit druhou šifru? Nezlobte se na mě, ale to je trochu moc.

Jirka (Pomocná škola)18.06.2014, 10:14

Jak tu již bylo řečeno, dvěma týmům se podařilo zahlédnout zadání a tedy i kód stanoviště před začátkem hry. Šifru samotnou dostali až s okamžikem zahájení hry, což bylo řešeno telefonickým spojením s druhým stanovištěm během okamžiku, kdy hra startovala.

Jirka (Pomocná škola)18.06.2014, 10:21

Ještě možná dodám, že nás na startu ty časy zalogované v systému vyděsily víc, než vás teď pobouřily, a samozřejmě jsme začali zjišťovat, co se vlastně stalo. Což bylo překvapivě těžké zjistit, protože všichni postupovali podle instrukcí, jak obsluha stanoviště, tak týmy.

Héra (JTHTN)18.06.2014, 12:22

Šavlík: To video ale BYLO označeno jako ŠIFRA!

Opravdu vám vůbec nejde o princip, ale o velikost té získané výhody. Podíval jsem se na diskusi k letošním Bednářským listům. Připomenu, že v nich bylo cca 10 článků, nikde nebylo nijak zmíněno, že by měly obsahovat nějakou šifru, a v jednom článku šifra byla. V diskusi není sebemenší náznak protestu proti takovému zcela nevhodnému chování orgů. Jak to? Mně to vychází jasně, v tomto případě šlo o výhodu menší než malou. Nevím, kdo z vás na Bedně byl, ale nemyslím, že nikdo. Proč jste tedy nevystoupili s kritikou i v tomto, podle mě z hlediska vyššího principu daleko horším, případě?

Dero18.06.2014, 14:03

Héro, nevím, na koho cílíš oním "vám", ale coby rejpal do letošní předstartovní šifry to vztáhnu i na sebe a pokusím se odpovědět.

Na Bedně jsem byl, šifra v listech mi nevadila. Bednářské listy jsou tradičně čtením, ve kterém se nachází různé množství samostatných úloh a nápověd. Pokud to někdo neví, v archivu Bedny si to může zjistit. Člověk u listů očekává, že nemusí vyluštit všechno, že mu i přes velkou snahu něco unikne, něco nevyluští. Pokud jdu na Bednu, tohle vím a nemůže mě to nijak zaskočit. Navíc mám pocit, že v listech platí úměra jeden článek = maximálně jedna informace do hry. Vím tedy, že když mám výsledek, mám i vyluštěno.

Na Po škole od předstartovní šifry očekávám, že nějakým jednoduchým principem kóduje místo startu, a to je vše! Neočekávám, že další luštění této úlohy mi dá jakoukoli další výhodu do hry, natož opravdu velkou výhodu. (Ano, zde argumentuji i měrou výhody.)

Můžeme se bavit o tom, jestli je takové očekávání smysluplné, či nikoli. Z toho pohledu, že se letošní model vymyká zavedené tradici, smysluplné je. Z toho pohledu, že orgové Po školy se hrou průběžně mírně experimentují, smysluplné není.

Mně osobně je na tom letošním modelu nepříjemné jenom to, že se Po škole stala další hrou, ke které musím přistupovat paranoidně a věnovat jí pozornost počínaje zaplacením startovního poplatku, ne-li dřív. Narozdíl třeba od té Bedny, kde můžu listy zkoumat nanejvýš dva dny před hrou, zde to paranoidní období trvá podstatně déle.

Abych to za sebe nějak uzavřel - nevím, jaký účel předstartovní šifra měla plnit, ale třeba to orgům hezky vyšlo. Pár týmů středního až střednědalekého doletu přeskočilo start, získalo náskok a hru si třebas užilo mnohem víc než jindy. Závodníci z týmů dalekého doletu sice brblají, ale orgové se stejně tiše radují, že nás tak pěkně napálili. Jo, může být, rozumím tomu! Ale osobně mi to letošní pojetí předstartovní úlohy prostě nesedlo, nemyslím si, že je úplně nejvhodnější, nicméně tento názor vyjadřuji jenom proto, aby se nad ním orgové zamysleli a do příště ho buď nějak zohlednili, nebo ignorovali. Stejně příští rok zase půjdu, protože Po škole je prostě dobrá hra. :)

Héra (JTHTN)17.06.2014, 13:59

Preferujete svůj výsledek ve hře nebo jak vás bavila? Aneb klasický Hérův šťouchanec do vosího hnízda.

Přijde mi paradoxní a velmi legrační, když je zde i silnými slovy kritizována skrytá (?, šifra je principiálně skrytá) předstartovní šifra v textu, který byl označen jako šifra. Všichni prosím věděli, že video je šifra. Nikdo nikde netvrdil, že ta jediná a správná informace o startu je v záběrech kamery nebo v přímé aplikaci textu věštby. Princip, že se dala získat nějaká výhoda ve hře již před startem, aniž by byla tato možnost známa z pravidel, byl již použit mnohokrát, aniž by byl takto kritizován. Již zde bylo zmíněno např. sbírání bednářských klíčů a další. Myslím tedy, že tato kritika je mimo.

Já si totiž myslím, že kritizováno by mělo být něco úplně jiného, co orgové udělali špatně: že skryli pouze jednu šifru a současně rozeseli plno trojských koní! Cožpak věštba musela mít zrovna 26 řádků??? Když se vybrala příslušná písmenka, měla až na W ta dobrá a poměr souhlásky:samohlásky úplně perfektní. Namátkou se dalo složit PRAMEN ZITO U WC, Z PRAMEN U TOI WC, ZN U REMPA TOI WC i milé PRAMENITOU Z WC. Nemohli napsat, že titulky jsou neodstranitelný výmysl YouTube? Nemohla kamera dělat nějaké jednoduché pravidelné pohyby místo podivných zákrutů, připomínajících třeba psací písmo? Doteď nikdo nevysvětlil, proč musela být v diskusi věštba a nebyla ani smazána (ani po mé "testovací" žádosti), ani nijak komentována její přítomnost či důvod nesmazání. Jediné, s čím se asi moc udělat nedalo, byly šikovné "rýmovací" dvojhlásky, ze kterých se dalo částečně skládat např. "stále seďte na víku...". V neposlední řadě jsem přesvědčen, že text nemusel být kvůli té jedné šifře až tak krkolomný, což rovněž ukazovalo na to, že je v něm ještě něco dalšího.

A jsme u mé úvodní otázky. Co se stalo vám, kteří jste šifru nenašli? Pár týmů na vás získalo 1-2 hodiny náskoku. Kdybyste kvůli tomu klesli v pořadí, panebože, to by byla tragédie! Přitom ten čas nezískali ničím, co jste nemohli udělat i vy. Vadilo vám to nějak v zábavě v průběhu hry? Ani v nejmenším, že ne.

A co se stalo nám, "šťastným" řešitelům? Trochu už o tom psal Aleš, ale řeknu to silnějším hlasem. Z výše zmíněných důvodů jsme přišli o startovní hru a strávili mnohem více času paranoidním hledáním šifer tam, kde žádná nebyla. Na rozdíl od Ondry tohle pro mě zábava není. Zjištění, že jsem řadu hodin strávil nesmyslnou činností, je pro mne frustrující. Vždyť jsem se mohl užitečněji věnovat práci, jiným hrám, vnukovi, psům... Kromě toho jsem šel na start se špatným pocitem, že jsme našli jen jednu šifru, na kterou přijde skoro každý, zatímco řada týmů jich bude mít víc a budeme ztrácet. Byl jsem po hře opravdu velmi překvapen, že vyřešilo pravděpodobně jen 7 týmů.

Takže shrnutí. Z hlediska výsledků se "neřešitelům" moc nestalo, pokud jsou někde o něco níže, tak to není na výherních místech. Z hlediska zábavy vydělali, neboť "řešitelé" se místo skutečných šifer na startu "bavili" opruzovým hledáním neexistujícího.

A teď do mě.

Martin (Tweety neni kura)17.06.2014, 16:46

Hra je pro každého do určité míry taková, jakou ji orgové připraví, ale hlavně taková, jakou si ji uděláš sám. I když jsem se na hru těšil, neměl jsem čas ani chuť se předstartovní šifrou příliš zaobírat. Na start jsem šel s přesvědčením, že jsme nevyluštili vše, a že jsme proti části soupeřů v nevýhodě. A vůbec mi to nevadilo, byl jsem spokojený s tím, že jsem v předchozím hektickém týdnu šifře nevěnoval víc než nezbytné minimum. Takže "nešťastným řešitelům" jako vy můžu říct jen "Dobře vám tak!" :-)

Jinak obecně palec nahoru pro orgy za to, že každý rok víme, že jednička se dá vyřešit alternativně, a stejně na to nepřijdeme. Na druhou stranu, předstartovní výhoda 1,5h už mi přijde docela dost.

Yeti17.06.2014, 17:31

[quote]Princip, že se dala získat nějaká výhoda ve hře již před startem, aniž by byla tato možnost známa z pravidel, byl již použit mnohokrát, aniž by byl takto kritizován.[/quote]

Princip byl již několikrát použit, a kritizován byl pokaždé. Co teď dělám, je stupňování kritiky, a objeví-li se někde zase, bude prostě ve stupňování pokračovat.

Protože ti asi uniká podstata, napíšu to ještě jednou: Hrátky s metainformacemi, psychotriky a reinterpretací litery pravidel nemám rád. Hry, která tyto prvky obsahuje, bych se mohl vědomě rozhodnout neúčastnit. Což nemůžu, když o nich nevím. Proto chci, aby pravidla popisovala pravidla hry a zmiňovala nestandardní aktivity odehrávající se mimo vlastní termín hry.

Jirka (Pomocná škola)17.06.2014, 18:15

Yeti, tvůj názor jsme zaznamenali už z tvého prvního příspěvku a budeme s ním pracovat stejně jako s názory vyjádřenými ostatními. Neznamená to, že se mu přizpůsobíme, a neznamená to, že ho nevezmeme v potaz. Nejsem si ale jist, že "stupňování kritiky" na základě vývoje flamu ve fóru přinese organizátorům nebo ostatním účastníkům nějakou novou informaci.

Zuzka (Nejnekvazidiagonalizovávatelnější)17.06.2014, 17:00

Že nemáme všechny informace, co v šifře byly, jsme tušili. Problém byl trochu, že se části našeho týmu na mapách nepodařilo najít památný dub, hledali jsme ho u zámku ve Vinoři, a tedy jsme první 4 stanoviště viděli cestou na start po žluté po zveřejnění přesného místa.

Karel (Opravte to)16.06.2014, 19:23

Je pravda, že mi také připadalo, že věštba skrývá daleko víc šifer a proto mi vadilo, že jako pracující otcové od rodin nemáme víc času se jí věnovat a vyluštili jsme jen polohu startu a dalšího stanoviště, zatímco týmy, které mají času víc mohli vyluštit ještě spoustu dalšího. Protože víme, jak to na Po škole chodí, očekávali jsme, že by mohlo být ve věštbě třeba skryto umístění všech sedmi úvodních šifer (místo přeskočení z druhé na sedmou) a tím by se rozložilo startovní pole hned v úvodu - inspirace pro orgy:)) Nicméně je pravda, že kdyby to bylo tak, neměla by ta přeskočená úloha být asi tak časově náročná - složitost nasledujících už přeskakujícímu kolečku odpovídala. O to víc nás překvapilo, že jsme na druhém stanovišti po registraci byli jen tři týmy (v čemž jsme zase čuli nějakou čertovinu nebo slepou větev) ale protože binfo říkalo, že vedeme a dál evidentně nikdo není, nezbývalo nám nic jiného než prvních 9 šifer soutěžit s orgy, kdo bude na dalším stanovišti dříve;)
Pozn. pro ty, co mají výhrady: Chápu to také tak, že jsou zvýhodněny týmy, které mají víc času před hrou, ale myslím, že je třeba s tím počítat a věštba byla zveřejněna dostatečně dlouho dopředu, aby se z ní dalo dostat aspoň něco. Když nemáte čas, nemuseli jste luštit nic a podívat se až v 19:00 kde je start a nebo sem nechodit vůbec;)

vynechány 3 příspěvky (zobrazit)
Aleš (SG-1)17.06.2014, 11:11

Však já to beru. Jen bych si nechtěl muset vybírat jednu z těch variant :). Beztak by to byla nakonec ta první.

Jirka (Pomocná škola)17.06.2014, 11:15

Organizátoři jsou za připomínky rádi. Rádi si přečteme, co se vám líbilo i co nelíbilo, a porovnáváme to s cíli a smyslem, pro který jsme danou věc zařadili. Připomínky nám pomáhají dělat hru lepší. V žádném případě nebudeme nikomu říkat, že nemá na hru chodit, když má jiný názor. Vy nám pak prosím nezazlívejte, když vaše připomínky zvážíme, ale rozhodneme se jinak - i to k tomu patří, šifrovačka je především autorský počin, lidé mají názory různé a ne vždy se sejdou. Věříme však, že místa, kde jsme se třeba nesešli, byla vyvážena místy jinými a zážitky ze hry jako celku.

Aleš (SG-1)17.06.2014, 11:30

Já jsem nechtěl nikomu vnucovat ultimáta -- já jen mám vždycky u šifrovaček, co mají takovýhle precedens, strach, že co když jsem něco minul, protože šifra může být kdekoliv. To mě nebaví, baví mě chodit v noci po městě a luštit tam. Jak píše někdo vespod, problém téhle šifry nebyla její existence, ale souhra dalších náhod jako nešťastná tajenka u startovní obíhačky, pamflet v diskusi a startovní pokyny, který vypadaly, že jsou taky šifra -- a to je asi to, co bych vám chtěl dát jako zpětnou vazbu k této úloze. Všechno je to zdánlivě OK, ale nakonec stejně pole vyrazilo až tehdy, kdy se prozradila důležitost prvních písmen tajenek (a to si myslím, že je princip, který zkoušel kdekdo). Ale to se blbě ladí, když ten start je příliš specifická a blbě testovatelná věc.

Yeti (Slepenec)14.06.2014, 22:45

Pěkná šifra, jenom škoda, že se neobjevila na Po škole.

Na šifrovačky jezdím rád, ovšem hra pro mne je to, co probíhá zhruba mezi příchodem na místo startu a koncem hry (případně příchodem do cíle, když se podaří). Je-li z pravidel hry zřejmé, že součástí jsou nějaké další předběžné aktivity a jaký mají význam pro vlastní hru (Bezvíček, kvalifikace TMOU!, ...), mohu se rozhodnout, zda a do jaké míry se jich zúčastním. Vím, co z toho plyne, a případně mohu i dojít k závěru, že mi nemožnost nebo neochota se na nich podílet brání ve [smysluplné] účasti, a na danou hru nejít. Zmíněné aktivity sice pořád beru jako nutné zlo, ale budiž, organizátoři chtějí hru takovou a já se mohu informovaně rozhodnout, zda se je taková hra pro mne, či nikoli.

V tomto směru jsem byl zklamán z loňského Matrixu, jsem zklamán z letošní Po škole a doufám, že se ze zařazování skrytých předstartovních aktivit nestane trend. Stane-li, opustím asi slovo zklamán a přejdu k nasrán. Pravidla hry mají popisovat pravidla hry. Jsou-li součástí hry skryté předstartovní aktivity, má to být v pravidlech. Ano, poněkud to zkazí tu skrytost... Jenže podle čeho se pak má člověk rozhodovat, zda se hry zúčastnit, když ne podle informací o hře?

P.S.: Kdyby měla možnost přeskočení startu vliv na pořadí na stupních vítězů, obsahoval by tento příspěvek mnohem vulgárnější.

vynecháno 14 příspěvků (zobrazit)
Tomáš (Opravte to)16.06.2014, 13:29

Z diskuse jsem jednu chvíli měl pocit, že bychom se měli stydět za to, že jsme si dovolili vyluštit předstartovní šifru a že je vlastně dobře, že jsme skončili "až" čtvrtí, protože jinak by byla diskuse ještě šťavnatější. I když individuální hodnocení je nutně subjektivní a závislé na úspěšnosti vyluštění předstartovní šifry, pokusím se připomenout některé analogie. S předstartovní přípravou se setkáváme v mnohem větší míře, než se zdá. Kromě citovaných Bezvíček či kvalifikace Tmou to byly například i (až paranoidní) klíčky z předloňského Matrixu. A pro srovnání lze uvést i Koutek pro nejmenší z letošních Bednářských listů. U těch mimochodem nevidím vůbec žádný rozdíl oproti Věštbě. Stejně jako v BL tak i ve Věštbě bylo jasné, že se tam má něco hledat a to "něco" může poskytnout výhodu do hry a nikdo předem neví, o jakou výhodu půjde a jestli se vyplatí to pitvat. To, že na Bedně šlo jen o několikaminutové zvýhodnění při přeskakování zablokovaného pole nic nemění na podstatě problému. My zkrátka zůstáváme hrdými absolventy Po škole a za letošní výkon se ani v nejmenším nestydíme!

Ondra (tester)17.06.2014, 09:43

Dero: Já vlastně ty předherní informace zkoumám vždycky. Analyzuju každej článek v Bednářských listech, proklikávám weby, prohlížím doporučené mapy. V poškolí předstartovní šifře pokaždé hledám něco navíc. Loni jsem teda radniční web vynechal, protože mi šifrovací cit poradil, že ne, ale strávil jsem hodně času na webu Poškole marnými pokusy nějak "otočit" stránku bloku v pozadí, když byla úloha formulována jako "na této stránce místo startu nenajdete" a to pozadí bylo takový stránkovitý.

Investovaný čas (přestože se málokdy promění v nějakou reálnou, použitelnou výhodu ve hře) mě nebolí, protože šifrovačky jsou můj koníček a tohle předherní zkoumání je pro mě způsob těšění se na hru.

Ale chápu, že na čím více šifrovaček člověk jezdí (třeba... na víc než 8 ročně ;) tím méně se může takhle extenzivně připravovat na každou z nich, byť by ho to třeba těšilo. Což vlastně taky docela vysvětluje, proč v téhle úloze dlouhodoletové týmy uspěly hůře.

Síba (Slepenec)17.06.2014, 10:44

Já se tedy s dovolením šifry zastanu, aby to nevypadalo tak, že dlouhodoletový Slepenec kafrá. Předstartovní aktivity jsou tu na Po škole výslovně zmíněny v pravidlech a jejich existence je obecně veřejně známá. Například za sebe hlásím, že jsem veškeré informace pro kvalifikované rozhodnutí měl. A rozhodli jsme se, že Pralinky zvlášť na Po škole nepůjdou. Nutnost paranoidního sledování všeho možného nám nesedí. Neuráží, ale nesedí. Najmě pak proto, že nás to samotné nebaví a společně se nesejdeme. Když mne přizval k účasti Slepenec, rozhodnutí jsem přehodnotil. A předstartovní šifru jsem vyřešil z němého filmu a nikomu to nevadilo. Ber to, Yeti, tak, že kdyby tam tahle šifra nebyla, tak bych s vámi asi nehrál. A kdo by vám pak řešil vedlejší šifřičky, že?

vc. (Kletý Dostál)17.06.2014, 00:24

peknej napad, i kdyz my vestbu neodhalili. ze se to da vylustit pred hrou mi vubec nevadi.

Michal15.06.2014, 14:19

No dalo se to cekat,ze se tam neck math objevi,ale nas cost zmatly ty pprugalsky titully co uvidea byly😁

Dominika (Společně za ptáka FYKOSáka)15.06.2014, 15:53

My jsme si portugalských titulků taky všimli. Věnovali snaze něco z nich vyluštit celkem dost času (jsou portugalské, den před hrou začalo MS ve fotbale v Brazílii, po překladu google překladačem zůstala v textu nějaká slova označující brazilský fotbalový stadion, nějaké brazilské fotbalisty a básníky) a nakonec jsme byli zklamáni, že to nic nebylo a bylo to označeno za technický problém.

Aleš (SG-1)15.06.2014, 11:53

Já se přidám k Yetimu. Nelíbí se mi skryté prvky před hrou samotnou, pokud mají na hru vliv. Jinak je to celkem fajn, ale byl bych radši, kdyby se to používalo maximálně pro dokreslení atmosféry.