Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pátek dne 22. září 2023.

7. Benátky

Ač na pohled komplikovaná, potrubní šifra jest velmi prostá.

Každou trubkou protéká jistý objem vody. Ciferníky u pump ukazují ten objem jako písmeno: K jest 11, N značí 14. Když doteče voda k větvení, objem rozdělí se na dvě stejné poloviny; kde se potrubí setkává, tam se zase objem z obou větví sčítá. Takto popsati můžeme každou trubku písmenem odpovídajícím objemu vody jí protékajícímu.

Nakonec sečteme hodnoty na těch cifernících, které označené jsou stejným pořadovým číslem, a po pořadě čteme tajenku:

ULZAHOROUVYCHODZED