Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 23. května 2024.

7. Benátky


HTML není povoleno, text možno *zvýrazniti*

Jiří Boháč (Ministry of Silly Walks) píše, dne 7. 6. 2016 ve 17:04

Tady mne dojala krásná slušná žádost obyvatelů přilehlého domu, napsaná na listu papíru, přilepená izolepou na chodník pod jednou z okolních lamp. Bylo to nějak takhle:

"Prosíme nepouživejte tuto lampu, je tady ložnice. Děkujeme a hezký zbytek hry."