Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 5. února 2023.

15. Osika

Nutno skládanku na dílky rozstříhati a znovu složiti. Zobáčky neslouží však jen ke skládání, znázorňují též znaménka "větší než" či "menší než". Nové poskládání splňovati musí podmínku, že zobáček ukazuje od písmene většího ku písmeni menšímu.

Správné poskládání dává tajenku DET HRISTE JV OD ZAST TRAM KREJCAREK a vypadá takto: