Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pátek dne 20. září 2019.

15. Osika

Nutno skládanku na dílky rozstříhati a znovu složiti. Zobáčky neslouží však jen ke skládání, znázorňují též znaménka "větší než" či "menší než". Nové poskládání splňovati musí podmínku, že zobáček ukazuje od písmene většího ku písmeni menšímu.

Správné poskládání dává tajenku DET HRISTE JV OD ZAST TRAM KREJCAREK a vypadá takto: