Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 5. února 2023.

14. Enigma

Jak nápověda praví, nutno odhaliti správný kód, kterým tresor se otevírá, tedy páčka zapadne správně do výřezu ve všech otvorech.

Takové kódy jsou celkem tři, a zní: VITKO, VCYKL, TUNEL.


Volkova ulice v Praze se nachází, neleží však na Žižkově, alébrž na Černém Mostě. Na Žižkově ovšem leží ulice jiná, kteráť nazývá se Vlkova.

Podobné jest to s ostatními ulicemi. Žádná z nich nenalézá se v uvedené čtvrti, avšak vždy možno nalézti takovou ulici, jež jest o písmenko menší a čtvrti odpovídá:

  • v Bubenči ulice Su(d)kova,
  • v Jinonicích ulice Pod Skal(k)ou,
  • ve Vršovicích ulice S(l)ámova,
  • ve Stodůlkách ulice K B(e)rance,
  • na Starém Městě ulice (P)Anenská,
  • v Kobylisích ulice Břez(n)ová,
  • na Suchdole ulice Str(u)žná,
  • v Libni ulice Kubiš(t)ova,
  • na Černém Mostě ulice Ocel(í)kova.

Vynechaná písmenka poskládají se v heslo ODKLEPNUTÍ.