Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v úterý dne 22. října 2019.

12. Zababa

Po příchodu na stanoviště 12 uvedeni byli sportovníci do nádražní haly, ve které pojížděly vlaky modelové železnice po tuze spletitém kolejišti. Na některých místech ve vagoncích rozžínala se světla všelikých barev.

Pakliže by se cosi rozbilo v modelové železnici, bylo nachystáno i papírové zadání téže šifry: