Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 5. února 2023.

11. Vězení

Jedná se o čtverec 8×8, v jehož některých polích jsou písmena, v jiných pak prázdné místo. Prázdná místa pak jsou z obou stran stejná, také jich je 16, tedy 64 děleno čtyřmi, právě správný počet pro šifrovací mřížku. Můžeme je tedy vystřihnouti a zprávu skrze ně čísti.

Kam ale takovou mřížku přiložiti? Inu, nikoliv přiložiti, nýbrž přeložiti!

Dle naznačených čar můžeme různé části přes sebe překládati. Nikdy nám na sebe dvě díry nepadnou, naopak lze skrze ně čísti části jakéhosi textu.

Po řadě:

  1. Obrátíme mřížku zadní stranou k sobě, a směrem k sobě přeložíme horní a spodní část. V dírách čteme: JAK JIŽ JI
  2. Takto složený tvar obrátíme a z druhé strany čteme: STĚ TUŠÍT
  3. Rozložíme a na druhou stranu přeložíme horní a spodní část, načež čteme: E, TOTO NEN
  4. Obrátíme opět a čteme: Í POLSKÉ S
  5. Rozložíme a přeložíme tentokrát levou a pravou část k sobě. Pak čteme: UDOKU ALE
  6. Z druhé strany čteme: OBYČEJNǍ
  7. Rozložíme a opačně přeložíme levou a pravou část. Čteme: MŘÍŽKA. A C
  8. Naposledy obrátíme a čteme: O TEĎ DÁL?

Co teď dál? Ještě dalším způsobem mřížku přeložiti, a to po jedné z diagonál. (Přeložením podle chybné diagonály padnou některé díry na sebe, čímž lze řešení toto vyloučiti.)

Při překládání a obracení postupně v dírách čteme tajenku: ŽIŽKOV NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ VCHOD ZÁPAD.