Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pondělí dne 4. března 2024.

11. Vězení


HTML není povoleno, text možno *zvýrazniti*

Marwin (Freezy Bee) píše, dne 10. 6. 2016 v 0:59

Pokud by tajenka po vyškrtání liter již použitých ihned k přečtení byla, považoval bych šifru za velmi zdařilou. Zde použitý způsob čtení vedl však na předlouhé zírání na výsledek (s nápovědou nepříliš nápomocnou), až přeložení správné víceméně náhodou odhaleno bylo.

Druhou možností (snad i zajímavou) zdálo by se úplné vystřižení všech použitých polí a přeložení obou směrů současně - tím by se každá zbývající litera právě v jednom poli čtverce zjevila (byť orientace její by často nesprávná mohla býti). Bylo toto organisátorskou firmou alespoň zvažováno?

Vlastík (Akční potenciál) píše, dne 5. 6. 2016 ve 21:15

K velkému svému překvapení zjišťuji, že šífra tato pokrývala i zadní stranu. Leč náš tým taková podružnost nezastavila a s rychle zajištěnou nápovědou odhalil řešení jen za pomocí přední strany.

Caster (Dostál) píše, dne 6. 6. 2016 ve 23:23

Marně přemýšlím, jak se dá při překládání mřížky nevšimnout, že je i z druhé strany potištěna?

ftipná sme jelita píše, dne 5. 6. 2016 ve 20:40

A co teď dál? Škrtnout již použitá písmenka a přečíst si (šikmosměrně) správnou tajenku. Mřížku překládati šikmosměrně již třeba nebylo.

Ideální make-up (Ideální make-up) píše, dne 4. 6. 2016 ve 15:58

Z této šifry dále postoupiti již nám nebylo dáno. Ač celkem záhy přebytek podezřelý liter "ž" jsme byli odhalili a z toho posici skutečnou úkolu dalšího - možno-li ne zcela dle pravidel fair play - vyhaluzili (moderní toť výraz dnešní mládeže znamenající "za štěstěny pomoci odhalili"), platno nám to nebylo, anžto sprinter teamu našeho odraditi se nechal nerudným ánfasem přihlížejícího personálu a s nepořízenou se z místa navrátil. Jaká to škoda.