Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 23. června 2024.

1. Indicie

Milí sportovníci,

vítáme Vás na startu šifrovacího závodu. Čeká Vás nelehká cesta, plná nástrah a útrap pro tělo i pro ducha. Jen ti nejlepší doputují až do jejího cíle, a jen ti nejlepší z nejlepších stanou pak na stupních vítězů. Jménem firmy Prokop & Otto SKOLE Vám přejeme mnoho štěstí, abyste to byli právě Vy, kdo bude ozdoben vavříny.

Nacházíte se právě na prvním stanovišti závodu. V tomto listě naleznete návod, kterak start správně opustiti a cestu ku druhému stanovišti odhaliti. Vaším prvním úkolem budiž vynalézti startovní heslo. Jakmile Vám heslo bude známo, smíte se připraviti ku startovní čáře. Organisátorům račte heslo oznámiti, oplátkou obdržíte mapu s vyznačeným druhým stanovištěm. Sotva pak pacholek či děvečka praporkem Váš start odmává, račte vyběhnouti kalupem mohutným, ni vteřinu drahocenného času neztrácejíce dalším otálením v tomto místě.

Pakliže se u startovní čáry sejde více teamů startovní heslo odhalivších, uctivě Vás prosíme, byste se řadili ve spořádaný pětistup, v tom pořadí, v jakém jste heslo odevzdali.

Přílohou tohoto listu jest množství t.zv. indicií, z nichž každou sděluje Vám jistá osoba. Každá indicie napoví Vám krapet o tom, jaké startovní heslo bylo letos vybráno. Jen z nich možno již odvoditi správné slovo. Brzy však seznáte, že nemohou všechny naráz platiti. Vskutku, některé osoby lžou a jiné pravdu hovoří. Nutno tedy odděliti zrno od plev.

V tom Vám mohou pomoci kartičky dětské hry zvané PekSeSo, které též jsou k listu přiloženy. Každý team obdržel v obálce 24 rozlišných kartiček. Podaří-li se Vám obchodem či výměnou s jiným teamem vyzískati dvojici stejných kartiček, můžete tuto směniti za jednu z deseti nápověd. Organisátorovi račte sděliti číslo od jedné do deseti a obdržíte papírek s napsanou nápovědou toho čísla. Nápovědy takto získané prozáří postupně světlem pochopení temnost zmatku, ve které seznam indicií se vznáší.

Pakliže si ani takto nebudete věděti rady, buďte trpěliví. Půl hodiny po zahájení závodu začneme u organisátorského stání vyvěšovati nápovědy. Nejprve po pořadě všech deset nápověd, jichž možno získati za kartičky PekSeSa. Jakmile tyto budou vyvěšeny, přidávati počneme nápověd dalších. S úderem třech čtvrtí na devátou hodinu pak vyvěsíme nápovědu poslední, kterouž samotné startovní heslo. Do devíti hodin musíte park opustiti, sic v něm budete uzamčeni.

Nemusí Vás tedy obcházeti strachy, že byste skončili hned na počátku. Úloha zde popsaná není složitá a pravidla pro ni zvolena byla taková, by se s ní úspěšně popasoval každý team — ať už jeho členům mlíko po bradě stéká či vlasy šedinami prokvétají. Doufáme tedy, že Vás úloha tato naplní odhodláním a vervou, pro zbytek závodu tolik potřebnou.

PDF pro tisk


Indicie

 • Adina: „Naleznete ho nejčastěji v laboratoři.“
 • Alois: „Jedná se o lichokopytníka.“
 • Alžběta: „To slovo má 10 písmen.“
 • Anna: „Indicii žádnou sděliti vám nemohu, mluvím totiž vždy pravdu a mám strach, že bych příliš toho vyzradila.“
 • Bedřich: „Jedná se o druh mechu.“
 • Bedřiška: „Když se odehrává, mám strach.“
 • Blanka: „Jest to druh, který má neukončený růst.“
 • Bohumil: „Všechny ženy lžou!“
 • Ctibor: „Když se rozbije, nemožno ho spraviti.“
 • Cyril: „Má šest vrcholů.“
 • Čeněk: „Prostřední písmeno toho slova jest K.“
 • Dalimil: „Poprvé představen byl na Světové výstavě v Londýně v roce 1851.“
 • David: „Začíná a končí stejně jako já.“
 • Diana: „To slovo má 9 písmen.“
 • Drahomila: „Tón v něm vzniká rozkmitáním dřevěného plátku.“
 • Emanuel: „Účelem jeho jest v prvé řadě zkrášlení svého okolí.“
 • Emílie: „Užívá se k pozorování.“
 • Ester: „Je levnější než chléb.“
 • Evženie: „Jest v něm precisně broušené sklo.“
 • Felície: „Za provozu dosahuje teplot přes 80 °C.“
 • Filip: „Má dvě nohy a dlouhý ocas.“
 • Florián: „Živí se převážně drobným hmyzem.“
 • Gabriela: „Plove po hladině vody.“
 • Georg: „Magdaléně neradno důvěřovati.“
 • Gréta: „Napadá nejen člověka, ale i zvířata.“
 • Hedvika: „Žádný starý člověk nepřál by si ho potkati.“
 • Helena: „Užívali ho pralidé.“
 • Hermína: „Vyskytuje se zejména v lesích.“
 • Horymír: „Indicii nesdělím vám žádnou, přísahám však, že Xaver jest člověk přímý a pravdomluvný.“
 • Hynek: „Mláďata jeho rodí se neopeřená.“
 • Ivana: „Když se rozbije, nutno vyhledati zkušeného truhláře.“
 • Jan: „V Bibli psáno jest, že ho Bůh stvořil čtvrtého dne.“
 • Jarmila: „Pohání ho hodinový stroj.“
 • Jaromír: „Poradím vám, kterak můžete ho rozeznati. Nemá proužky ni tečky, má však jiný pravidelný vzor skvrn.“
 • Jaroslav: „Pakliže je tma, vydává zelené světélkování.“
 • Jeremiáš: „Jest účinnouť ochranou proti hmyzu obtížnému.“
 • Jonáš: „Lehce se šíří ovzduším.“
 • Josefína: „Zemřel ve věku nedožitých sedmnácti let.“
 • Juraj: „Jedná se o výraz zastaralý, dnes jen zřídka používaný.“
 • Kajetán: „Dařilo se mu lépe, dokud nezačali do něho zasahovati lidé.“
 • Karla: „Původně byl pasteveckým psem.“
 • Karolína: „Vlastní silou dokáže vyvinouti rychlost až 75 km/h.“
 • Klaudie: „Vydává libou vůni.“
 • Klára: „Pokrývá 1 % souše.“
 • Kristián: „To slovo má 13 písmen.“
 • Krok: „Jsouť věci, které bez něj spatřiti nemožno.“
 • Kryštof: „Jest to dřevěná nádoba.“
 • Lada: „Stavba jeho zabere mnoho desítek let.“
 • Ladislav: „Lze ho hubiti t.zv. pasteurisací.“
 • Leona: „To slovo jest přesmyčkou jména významného českého panovníka.“
 • Leopold: „Udělán jest z uplácané hlíny.“
 • Lešek: „Ozývá se v tónině B-dur.“
 • Libuše: „Vznikne během jediné vteřiny.“
 • Lubomír: „Jest známo, že prospívá zubům.“
 • Ludmila: „Byl založen již v roce 1358.“
 • Luděk: „Taje při teplotě okolo 40 °C.“
 • Luisa: „Hlasem jeho jest tenorový štěkot.“
 • Lumír: „Ceněn jest pro svou výraznou chuť.“
 • Magdaléna: „Otto jest prašivý lhář.“
 • Mahulena: „Jest vysoce reaktivní a musí být přechováván ve speciálních nádobách.“
 • Marek: „Začíná na stejné písmeno jako moje jméno.“
 • Matyáš: „Dokáže vznésti se do povětří z hladiny vodní.“
 • Matěj: „Vydává silný nelibý zápach, který dráždí ke kašli.“
 • Medard: „Dokáže zodpovědět jakoukoliv otázku.“
 • Michael: „Indicii žádnou sděliti vám nemohu, mluvím totiž vždy pravdu a mám strach, že bych příliš toho vyzradil.“
 • Mikuláš: „Když se odehrává, vzbuzuje ve mně libé pocity.“
 • Milada: „Za provozu vydává hluboký přerušovaný tón.“
 • Milena: „Nejčastějším jeho příznakem jest kašel.“
 • Miriam: „Může být určen pro jedno nebo pro dvě oči.“
 • Natálie: „Jeho matka byla přadlenou.“
 • Nikola: „Při používání hrozí mnohá nebezpečí a lze ho ovládati teprv po několika letech výcviku.“
 • Oliver: „Začíná na stejné písmeno jako moje jméno.“
 • Olivie: „To slovo má 7 písmen.“
 • Ondřej: „Nasazuje se na topůrko.“
 • Otokar: „Má výrazně slanou chuť.“
 • Otto: „Obvykle jest celkem těžký a velmi křehký.“
 • Prokop: „Na dálku nelze ho užíti.“
 • Radka: „Jest s ním spojen jistý náboženský obřad.“
 • Řehoř: „Jest to český překlad řeckého slova.“
 • Samuel: „Začíná na stejné písmeno jako moje jméno.“
 • Sebastián: „Součástí jeho jest t.zv. tlouk.“
 • Simona: „Dokáže změniti barvu.“
 • Soběslav: „Jest hnán parou.“
 • Stanislav: „Jeho předkové žili v Asii.“
 • Stella: „Vyobrazen jest na jubilejní minci spolu s britskou královnou.“
 • Terezie: „Bude vám užitečný na lovu divé zvěře.“
 • Thea: „Pohybuje se krátkými skoky.“
 • Tobiáš: „Zakoupíte ho v každém hokynářství.“
 • Tomáš: „Někteří lidé topí jím v kamnech.“
 • Torkvát: „Zvětšuje.“
 • Urban: „Slouží ke zpracování mléka.“
 • Vendula: „Podle Starého zákona jest nečistý.“
 • Viktor: „Nutno mu pravidelně doplňovati vodu.“
 • Viktorie: „Uzvedne až padesátinásobek vlastní váhy.“
 • Vilém: „Pochází z britského Walesu.“
 • Viola: „Jest větší než Národní divadlo.“
 • Vladislav: „Slovo to jest rodu mužského neživotného.“
 • Václav: „Často ho užívá český badatel Jan Evangelista Purkyně.“
 • Vít: „Skládá se ze sedmi výrazně oddělených částí.“
 • Xaver: „Indicii nesdělím vám žádnou, přísahám však, že Horymír jest člověk přímý a pravdomluvný.“
 • Zbyněk: „Roste ve stinných místech.“
 • Zderaz: „Užívá se na drobné předměty.“
 • Zuzana: „Svým metabolismem může okyselovati prostředí.“

PDF pro tisk


Vzorové kartičky PekSeSa

Jako souvenir nabízíme ke stažení 64 kartiček PeKseSa uzpůsobených ku společenské hře dle obvyklých pravidel.


Vedlejší šifra