Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 18. července 2024.

Vybavení

Nezbytné vybavení

 • Telefon, jehož číslo jest uvedeno v přihlášce;
 • plán Prahy;
 • psací potřeby;
 • svíce, lucerna či jiný přístroj, který vydrží svítiti celou noc
  (doporoučíme však moderní parní L.E.D. svítilny).

Zbytné vybavení

 • Dostatečné množství proviantu;
 • podložka k usazení;
 • teplé, nejlépe vlněné oblečení, vhodný jest též pršiplášť;
 • rýsovací nástroje, barevné tužky, pausovací papíry, lepenka, tabulka Morseovy abecedy, zkrátka vše, co může se hoditi k luštění šifer.
 • Očekáváte-li, že budete užívati nápověd, vezměte si platné legitimace PID nebo 24hodinové jízdenky.