Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v sobotu dne 23. září 2023.

Nápovědy

Ke každé šifře, u které není uvedeno jinak, jest možno při závodu obdržeti nápovědu. Ta není nikterak penalisována, theoreticky si můžete poříditi nápovědu na každou šifru, a tomu navzdory zvítěziti. Prakticky to ale sotva půjde, neb samo získání nápovědy vám zabere značný čas – kupříkladu proto, že nápověda nalézá se daleko od stanoviště.

Na startu od nás obdržíte návod nápovědní, kde bude vše, co se týká nápověd, detailně objasněno.

Přeskakování šifer

Krom klasických "hlavních" šifer budete na trase závodu postupně potkávati šifry vedlejší, t.zv. šifřičky. Řešením jedné každé z nich jest jednoslovné heslo. Získavše hesel dostatečný počet, můžete přeskočiti šifru hlavní, již se vám nedaří vyluštiti. Stačí hesla zaslati do našeho systému závodního.

Počet hesel, ku přeskočení potřebných, odvisí přitom od toho, na kolikátém stanovišti se nalézáte. Čím dále ve hře, tím jich bude třeba více. Exaktně to bude popsáno v již jmenovaném návodu nápovědním.

Jedno heslo jest pochopitelně možno použíti toliko jednou. Neúspěšný pokus o přeskočení se ovšem nepočítá jako "použití". Pakliže tedy třeba zadáte již použité heslo s několika novými, případně zašlete nedostatečný počet hesel, systém vás upozorní a máte možnost svůj omyl napraviti.