Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 23. června 2024.

9. Rodokmen

Vyprávění věru napínavé pojednává o členech rodiny Skole. Je jich tu jmenováno právě 26, hle jaká to náhoda! Každého jméno začíná též na jiné písmeno abecedy. Další nápovědou budiž, že Roburova dcera brzy má 26 let dosáhnouti.

Ve vyprávění vystupuje pamětní prsten, který si mnozí členové rodiny v nějaké době vyzkoušeli, jiní nalezli či ukradli, další zase dostali ho darem, obvykle ke 26. narozeninám.

Nutno tedy zkonstruovati rodokmen rodiny Skole a skrze něj zkoumati, kterak prsten v čase putoval. Zmatek může vnésti skutečnost jen naznačená, že Q spolu s prstenem proti toku času putovali, bystrý závodník nenechá však se touto nesnází od pravé cesty odvésti.

Chronologie putování prstenu jest následující:

1852: Václav na návštěvě u Hannah zapomene prsten, Yardley a Cedric jej mají jako hračku, matka Hannah jim jej však odejme.

1884: Hannah věnuje prsten Roburovi ke 26. narozeninám; Robur jej vyzkouší, leč nenosí, uloží jej do škatulky, kterou zapomene u Q v dílně.

1885: Q odchází do času o sto let dříve za pomoci stroje času.

1786: Narození Emilie, Q vkládá jí do kolíbky škatulku s prstenem.

1843: Emílie věnuje škatulku s prstenem Ottovi ke 26. narozeninám.

1849: Příjezd americké větve rodiny, Otto předává prsten Hannah, té nepadne, tak ho předá jej tedy Miriam, které padne lépe.

1854: Anna nalezla prsten u maminky ve skříni, vyzkoušela si jej a nepadne.

1860: Lionel dostává škatulku s prstenem od tety Miriam ke 26. narozeninám a vyzkouší si jej.

1861: Emilie dostává prsten od vnuka Lionela k 75 narozeninám, vyzkouší, uloží do škatulky, pak ho ukradne Silas.

1861: Silas chlubí se své sestře prstenem, přistihne je Prokop a prsten odebere, napraví dávnou křivdu a předá prsten Anně coby právoplatné majitelce.

1862: Tříletý Robur nalezne prsten, donese jej Krokovi, ten si prsten ponechává jako nápravu toho, že naň rodina nikdy ohled nebrala.

1899: Vypravěčka líčí příběh Roburovi, jenž jest dospělý a má dceru, které bude brzy 26 let. Dává mu prsten pro ni a budoucí generace.

První písmena jmen osob, které si prsten byť jen na krátkou chvíli nasadily, po řadě čtená, dávají text VYCH ROH MALES PARK.