Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pátek dne 22. září 2023.

8. Obrázková

Každý obrázek navádí na jistou část lidského těla: čelo, hlemýžď, klenba chodidla...

Uspořádáme-li pak tyto části těla takříkajíc "od hlavy až k patě", nejvýše bude čelo, které jediné nemá u čísla znaménko. Číslo 18 můžeme tedy čísti jako písmeno R. Další v pořadí, hlemýžď, odečte od písmene 3 a tím dá O; panenka přičte k němu 6 a získá písmeno U, a tak dále.

(Sporné může býti uspořádání panenky a očního víčka, jakož i některých dalších částí. Spoléháme zde na intelekt závodníkův: jelikož jest operace sčítání komutativní, poruší chybné uspořádání částí právě jen ta písmenka, ve kterých jest nejasno, a dá tak závodníkovi šanci chybu z výsledku odstraniti.)

Postupně přečteme takto tajenku ROURY SEV UNGAROVA.