Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 5. února 2023.

6. Písmenka

Jak nápověda praví, každá z vět má stejný počet písmen, a to právě 26. Každá věta také naznačuje jedno písmeno:

 • velké tričko L
 • rentgen X
 • kurzíva I
 • metry M
 • síra S
 • tisíc M
 • eso A
 • komplexní čísla C
 • nemocnice H
 • rychlost světla C
 • kyselina askorbová C
 • had syčí S
 • čas T
 • hydrant H
 • červené metro C
 • značka pokladu v mapě X

Přečtením takových písmen ničeho smysluplného nezískáme. Vybereme-li však z každé věty tolikáté písmeno z 26, kolikáté písmeno jest naznačeno tou větou, čteme zprávu VLKOVICKÁ KRUH OBJ.


Cedule "Nevstupujte bez vyzvání" navádí na přemýšlení o doktorech. V příjmeních obyvatel domu můžeme nalézti všeliké odbornosti doktorské:

 • Klepal → neurologie
 • Štítná → endokrinologie
 • Harantová → pediatrie
 • Šíbalová → psychiatrie
 • Jebavá → sexuologie
 • Vrtal → stomatologie
 • Lázňovský → balneologie
 • Řezáčová → chirurgie
 • Kožený → dermatologie
 • Čurda → urologie
 • Chromý → ortopedie
 • Herzmann → kardiologie
 • Nosková → otorhinolaryngologie

Křestní jména zase začínají na písmena abecedy od A do M, umožní nám tedy doktory setříditi podle abecedy. Nakonec v kolikátém patře doktor sídlí, tolikáté písmeno z jeho odbornosti vyznačíme.

Tajenkou jest slovo TRAUMATOLOGIE.