Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 25. dubna 2024.

5. Noviny

Vyluštěním křížovky v luštitelském koutku dozvíte se tajenku ZDE VPIŠTE ERRATA.

Návodné může býti už slovo "Svisle" v zadání křížovky, ač je tato uspořádána vodorovně. I v každém ostatním článku novin nalézti lze jednu chybu. Jelikož každý řádek křížovky na jeden z článků se jednoznačně odkazuje, můžeme chyb vyhledati a do křížovky správná slova vepsati:

 1. bachor (prapor)
 2. Alenky (Anežky)
 3. Vodorovně (Svisle)
 4. yeti (godzilla)
 5. eiffelovka (negrellovka)
 6. Tesla (Edison)
 7. kostele (mešitě)
 8. dynamit (semtex)
 9. Suezský (Panamský)
 10. jelenem (medvědem)
 11. kráva (kůň)
 12. cibule (kapusty)
 13. Hitler (Metternich)
 14. Viktorie (Alžběty)
 15. židů (indiánů)

Hle, errata nalezená mají i správný počet písmen. Nová tajenka takto získaná zní: BARTOLOMEJ VCHOD.