Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pátek dne 2. června 2023.

2. Vitráž

Ač je šifra plná rozličných mnohoúhelníků nepříliš pravidelných, sem tam se mezi nimi objeví pravidelné šestiúhelníky.

Stačí tyto vybarviti a zjeví se řešení MARTINAK.


V zadání šifry vedlejší opakují se podobné začátky a konce různých slov, každý začátek i konec vždy dvakráte. Vyškrtáme-li všechny tyto opakující se části, zůstane z každého slova jen samojediné písmeno. Tato dávají správné řešení DRAHOKAM.

Když si luštitel ještě povšimne nevyužité informace, tedy oněch vyškrtaných kusů, může podle nich slova v řetěz uspořádati:

  • OBHAJOVAT
  • VYKRAJOVAT
  • VYKONY
  • KRMNY
  • KRACHNOUT
  • PRODCHNOUT
  • PROKRVENI
  • OBARVENI

Získá tím druhé správné řešení HROMADKA. Obé je přípustné. Pro napovězení této skutečnosti dostali jste tuto vedlejší šifru postupně dvakráte pod různým číslem.