Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 5. února 2023.

19. Cílová aktivita

K úkolu tomuto přistoupiti možno dvěma způsoby.

Způsob hloupý jest pečlivě počítati zuby na každém kole, kombinovati poměry převodové dle vzorce X / Y, výsledky nakonec znásobiti dohromady a získati tak výsledný převodový poměr.

Způsob chytrý jest zamysliti se nad předchozí početní úlohou a seznati, že násobím-li po sobě (x1 / x2) * (x2 / x3) * (x3 / x4) * ..., stejné členy se mi vykrátí a výsledkem bude pouze x1 / xN.

Anebo si prostou úvahou rozmysliti, že pootočení prvním kolem o jeden zub pootočí dalším kolem o jeden zub, to poootočí dalším zase o jeden zub, a jest to ve výsledku stejné, jako by rovnou první kolo posledním otočilo o jeden zub.

Ježto mají krajní kola stejný počet zubů, převodový poměr mezi nimi jest 1:1.