Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 4. března 2021.

19. Cílová aktivita

Vaším úkolem budiž vypočísti, jaký jest poměr převodový mezi ozubeným kolem prvním a posledním.

Konkrétně tedy, otočíme-li prvním kolem desetkrát, kolikrát se zatočí kolo poslední?