Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pátek dne 22. září 2023.

19. Cílová aktivita

Vaším úkolem budiž vypočísti, jaký jest poměr převodový mezi ozubeným kolem prvním a posledním.

Konkrétně tedy, otočíme-li prvním kolem desetkrát, kolikrát se zatočí kolo poslední?