Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 5. února 2023.

17. Tam a zase zpátky

Příběh dobrodružný, jako z fantastické knihy vybraný, slouží toliko ku pobavení závodníka. Většina jeho však úmyslně od cesty k řešení odvádí.

Důležité je toliko povšimnouti si, že jistá slova v textu se mnohokrát opakují: palcát jest velmi výrazný, také mnoho malých věcí, často kdosi ukazuje. Zřídka pak ještě díváme se na loupežníka prostředního.

Takto zvýrazněna již slova silně připomínati mohou prsty na ruce: palec, ukazovák, prostředník, prsteník a malík.

Ač se však tato slova opakují, v žádné větě není žádné to slovo více než jednou! A při tom v každé větě vždy alespoň jedno ze slov jest užito, častěji více z nich:

 1. malýho, ukázal, palcátem
 2. malej, prostřední
 3. malý, ukazoval
 4. palcátem
 5. malá, ukázal, prsten
 6. prostřední, prsten, ukázal
 7. prstýnek, palcátem
 8. prstenu, ukázat
 9. malý
 10. palcátem
 11. malej, ukážu
 12. palcátem, ukázal, prsten

Šibalové a žertýři znají způsobu, kterak na prstech jedné ruky do 31 se dopočítati a na rukách obou dokonce do 1023, mnohokrát více než do 10, jak to dělají dítka sotva chodící. Užito jest k tomu poznatků vědy digitální, též "prstové": uvážíme-li každý prst jako číslici soustavy dvojkové, můžeme na jedné ruce zapsati číslo až pěticiferné.

V každé větě některé prsty jsou zmíněny, a tím značí, kde v dvojkovém zápise bude číslice 1. Na ostatních místech zůstávají číslice 0. Zbývá jen rozenati, zda počítáno je na ruce levé či pravé, neboli též ze které strany má být číslo přečteno. V případě této šifry palec jest číslicí nejméně significantní.

Přečtením dvojkových čísel a převedením do abecedy objevíme tajenku STRAZNI J PARK.