Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 20. května 2018.