Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pondělí dne 4. března 2024.

16. Orloj

Různě barevné šipky různými směry na rozličné symboly ukazují. Vidíme tu znak silné cesty, znak vrchu, kopce či hory, znak vody a znak, jenž mohl by značit stanici hromadné dopravy.

I máme v Praze mnohá místa barvami pojmenovaná: leží tady ulice Bílá, Červená, Růžová, Černá, Modrá.

Voda musí pak značiti Žluté lázně. Menší trojúhelník bude Červený vrch, bílý trojúhelník potom jednou Bílá hora, podruhé Bílá skála.

Se stanicemi jest to složitější, např. zelené nalézají se tu hned tři: Zelená, Zelená liška a Zelené domky. Modrá jest pak Modrá škola, černá značí Černý most.

Nutno několikero míst v mapě nalézti a geometrií či prostým odhadem polohu sedmnáctého stanoviště určiti. Tato vychází na vrch zvaný Třešňovka.


Vedlejší šifra skládá do malých čtverhranných prostor mnoho písmen latinské abecedy. Nakreslíme-li namísto nich praporky abecedy semaphorové, objeví se množství římských čísel:

Přepisem do číslic arabských získáme čísla troj- až čtverciferná, ve kterých již snadno spatřiti dvojice čísel písmena abecedy popisujících:

  1. MCCV → 1205 → L E
  2. DCCIX → 709 → G I
  3. MDXIV → 1514 → O N
  4. CXVIII → 118 → A R

Tajenkou jest slovo LEGIONÁŘ.