Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pátek dne 2. června 2023.

13. Týraná mrkev

V každém řádku nalézají se dvě slova se stejným počtem písmenek. Odpovídající si písmenka ve dvojici jsou si též v abecedě stejně vzdálena: ve slovech KLEJI OPIEM jest posun vždy o čtyři vpřed, UCNUV SALAT vždy o dvě zpět, HADAJE LESENI o čtyři vpřed, a tak dále.

V každé dvojici jest však jedno písmeno, jenž správný posun nedodržuje: v případě "KLEJI OPIEM", J od E vzdáleno jest o 5 zpět.

Nutno tedy chybu tuto napraviti, ať už jedním či druhým směrem. Zachováme-li z této dvojice písmeno J, správně odpovídající ve druhém slově mělo by býti N. Zachováme-li pak E, v prvém slově mělo by mu odpovídati A.

V další dvojici jsouť zas písmena U a A špatně proti sobě posunuta; opravíme-li podle U, získáme S, opravíme-li podle A, získáme C.

Postupně takto z písmen napravených postaviti lze tajenku NA SCHODECH ZAPADNE OD ZIZKY VITKOV.