Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v sobotu dne 23. září 2023.

12. Zababa

Ač lokomotivy modelové divně po kolejišti bloudí a různobarevná světla rozžínají, není na šifře nižádné složitosti. Stačí jen zaznamenati, které barvy světla na kterých místech se objevují; netřeba zapisovati, jaké jest jejich pořadí, který vláček tím světlem svítí, či snad kudy do místa přicestoval.

Když pak jednotlivé barvy zakreslíme do papíru samostatně, ukážou se nám písmena. Ta stačí dle barev duhy setříditi a nalezneme heslo TAHLO.

Papírová verse šifry užívá principu identického, pouze namísto barev a vláčků vše jest vyznačeno číslicemi.


Vedlejší šifra naznačuje svou podobou zápis telegrafní. Z dvojice vždy první písmeno určuje cestu vzhůru stromem Morseovy abecedy, druhé určuje pak sestup dolů. Proto první a poslední jest písmeno jediné, neb v prvém případě pouze se sestupuje a v druhém zas pouze se stoupá zpět do kořene.

Též lze šifře rozuměti tak, že prvé písmeno odebírá Morseovy značky od konce a druhé je na konec doplňuje.

První písmeno šifry tak jest i prvním písmenem tajenky, poslední písmeno šifry jest posledním písmenem tajenky, avšak v Morseově abecedě pozpátku.

Tajenkou jest slovo DOKTRINA.