Prokop & Otto SKOLE

V Praze, ve čtvrtek dne 18. července 2024.

1. Indicie

Směňováním kartiček PekSeSa bylo možno získati následující nápovědy:

 1. Viola lže, ale Alžběta mluví pravdu.
 2. Leopold lže, ale Anna mluví pravdu.
 3. Otokar lže, ale David mluví pravdu.
 4. Bohumil lže, ale Georg mluví pravdu.
 5. Zuzana lže, ale Juraj mluví pravdu.
 6. Luisa lže, ale Krok mluví pravdu.
 7. Jeremiáš lže, ale Otto mluví pravdu.
 8. Diana lže, ale Prokop mluví pravdu.
 9. Filip lže, ale Řehoř mluví pravdu.
 10. Tomáš lže, ale Vladislav mluví pravdu.

Jakmile všech deset nápověd bylo vyvěšeno, v intervalech deseti minut organisátoři vyvěsili nápovědy další:

 1. Ze jména lze určiti, kdo lže a kdo mluví pravdu.
 2. Všichni, jejichž jména začínají a končí stejným písmenem, mluví pravdu.
 3. Startovní heslo zní DROBNOHLED.