Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pondělí dne 20. března 2023.

Ætheropis

Průběžné informace o závodě sdělovati vám budeme prostřednictvím nejnovějšího vynálezu firmy Prokop & Otto SKOLE, plně automatisovaného stroje pro zapisování zpráv skrze světlovodný æther.

Vlastníte-li telefonní přístroj či počítací stroj připojený ke Světové síti, můžete aetheropis nalézti na adrese http://ve.skole.cz/. Bude nutno přihlásiti se značkou a heslem, které užíváte na soukromé nástěnce na těchto stránkách.

Pakliže ráčili jste zakoupiti vstupenku Standard nebo vyšší, bude Vám aetheropis přístupný též prostřednictvím telegrafu S.M.S. Uctivě však doporoučíme ku komunikaci aetheropisové užívati raději Světovou síť. Telegraf jest methoda zastaralá a méně spolehlivá; nádavkem může se státi, že vznikne v telegrafní stanici fronta a zprávy budou opožděné.

Z toho důvodu jest v přihlášce možno zvoliti políčko "zasílati S.M.S. info". Na zvolenou adresu poštovního boxu bude pak aetheropis zasílati ty samé zprávy, které budou odeslány telegrafem.

Na každém stanovišti závodu jest nakázáno do aetheropisu Váš příchod zaznamenati. Na zadání šifry či instrukcí pro stanoviště jest natištěn kód. Tento třeba odeslati jednou ze tří method:

  • ve formuláři aetheropisu na adrese ve.skole.cz,
  • přečtením Quinn-Rosenthalovy značky (Q. R. Code), která v sobě již kód má zanesen,
  • nebo telegrafickou zprávou S.M.S.

Jakmile toto učiníte, aetheropis obratem pošle vám zprávu o Vaší posici v závodě. Na adrese ve.skole.cz k nalezení též bude v celé šíři archiv zpráv, které jste pomocí aetheropisu zapsali či obdrželi.

V aetheropisu budou se též objevovati nápovědy pro některá stanoviště závodu. Pakliže jste zakoupili vstupenku Mini, nebudeme vám upozornění zasílati telegrafně. Budiž tedy jen na Vaší zodpovědnosti, zda včas do aetheropisu nahlédnete a nápovědu naleznete. Doporoučíme možnosti "zasílati S.M.S. info", výše podrobně popsané.

Mimo to aetheropis umožňuje v přímém přenosu průběh závodu zobrazovati i divákům, kteří nejsou přímo na závodišti přítomni, a to přímo na stránkách naší firmy.

Telegraf S.M.S.

Jelikož jest telegrafie methodou primitivní, práce s aetheropisem prostřednictvím tohoto media obtížnější jest než ostatní methody. Následuje tedy podrobný návod k užívání všech funkcí, které jsou prostřednictvím telegrafu dostupné.

Veškeré telegrafní zprávy račte odesílati na číslo 736 300 202.

Zpráva musí býti napsána v některém z formátů popsaných níže. Na užití versálek či minuskulí nezáleží, není však možno užívati nabodeníček.

1. Zaznamenání příchodu

Na každém stanovišti k nalezení jest jednoslovný kód. Tento užijte v telegrafní zprávě následujícího formátu:

POSKOLE znacka_tymu kod_stanoviste nepovinny text

Jakmile doputuje zpráva do aetheropisu, obdržíte v odpovědi zprávu o Vaší posici v závodě.

"Nepovinný text" nemusí býti uveden. Smíte ho ovšem užíti k připsání aetheropisné poznámky, či jako krátký vzkaz pro organisátory závodu.

2. Přeskočení stanoviště

S dostatečným počtem přeskakovacích hesel možno přeskočiti stanoviště závodu. O to račte požádati zprávou v následujícím formátu:

POSKOLE znacka_tymu PRESKOC heslo1 heslo2...

Odpovědí bude popis polohy následujícího stanoviště.

3. Vzdání závodu

Neráčíte-li dále v závodě pokračovati, snažně vás prosíme, abyste se z něho odhlásili zprávou v následujícím formátu:

POSKOLE znacka_tymu VZDAVAME nepovinny text

Odpovíme Vám popisem polohy cíle závodu, kde jest nás možno navštíviti, na řešení šifer se doptati a lehce se občerstviti.

4. Zápisky

Ráčíte-li v aetheropisu toliko poznámku zanechati, anebo rychlý vzkaz organisátorům odeslati, možno tak učiniti zprávou v následujícím formátu:

POSKOLE znacka_tymu TXT text poznamky nebo vzkazu