Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v neděli dne 23. června 2024.

9. Rodokmen

Petr (ftipná sme elita) píše, dne 5. 6. 2016 ve 17:36

Tato šifra se zdála být po druhé hodině ranní dosti úmorná. Pouze elegantnost myšlenky udržela nejodolnějšího jedince teamu v nepřetržité činnosti až do jejího úplného zdolání. Tímto mu ještě jednou děkujeme.

Vlastík (Akční potenciál) píše, dne 5. 6. 2016 ve 21:09

Toto jest šifra vyloženě dámská. Naše dvě souputnice vbrzku sestavily rodokmen rodiny, zatímco naše mužská část se lopotila s jednotivými vztahy.

Marwin (Freezy Bee) píše, dne 10. 6. 2016 v 1:02

Zde dotaz položit musím: Jaký byl význam nápovědy právě takového znění? O způsobu sestavení rodokmenu se v ní příliš neříká, naopak nesprávnou myšlenku vnucuje, že jména sama o vztazích mezi osobami leccos napověděti mohou. Team náš právě se správným sestavením problémy měl a nápověda tak spíše uškodila než abychom pomoci se dobrali.

Markéta (Prokop & Otto Skole) píše, dne 10. 6. 2016 v 7:01

"Jméno toho, kdo prsten nosí, má co říci jeho předkům i potomkům."

Oumyslem této nápovědy bylo jak sestavení rodokmenu naznačiti ("předkům i potomkům"), tak důležitost jména ve čtení řešení vyznačiti ("Jméno toho"), tak na to, že pouze nositelé, nikoli všichni, kdo prsten v majetku měli, ku čtení řešení jsou vhodní.

Rodokmen bylo jest sestavovati způsobem zcela normálním, skrze vztahy v příběhu zmíněné. Kromě stroje času zde nebylo ničehož, co by se v rodokmenu lidském objeviti nemohlo, ba věci ještě kuriosnější lze mezi lidmi potkati (když například otec a syn dceru a matku za manželky sobě pojmou). Co by týmu vašemu v upozornění na to, že zjistiti máte, kdo koho prabába či dítko je, více pomohlo?

Marwin (Freezy Bee) píše, dne 10. 6. 2016 ve 14:23

Tu nešlo mi ni toliko o to, že by nápověda něčeho postrádala. Spíše naznačovala něco více, než co pravdou nebylo (že jméno samo se vztahy rodinnými co do činění má), což na scestí nás na nějakou dobu přivedlo.

Zajisté však vinou naší a nikoli organisátorskou ostává, že právě při kreslení rodokmenu největší potíže jsme zažili.


HTML není povoleno, text možno *zvýrazniti*