Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pondělí dne 4. března 2024.

10. Gramotyp


HTML není povoleno, text možno *zvýrazniti*

Karel (Točená zmrzlina) píše, dne 6. 6. 2016 v 10:02

Tuto šifru musím pochváliti. Způsob čtení řešení jest naprosto originálněvším.

Miki (Set sail for fail) píše, dne 5. 6. 2016 ve 15:22

Ani po poskládání zařízení přesně podle nápovědy se nám nedařilo tajenku správnou získati. Na její přečtení jsme nakonec potřebovali na dvě desítky pokusů a velkou spoustu fantazie a kombinatorických dovedností – mnohem více zamlouvaly se mi stroje modernější z předešlého ročníku, s nimiž jsme podobné problémy neměli. Též interakce hudební mnohem jest mi bližší a příjemnější než manipulace inženýrská.

Miki (Set sail for fail) píše, dne 5. 6. 2016 v 0:38

Vedlejší šifra obsahuje takové Q, jež na šifrovacích pomůckách k nalezení jest a sloupečků včetně Q dvaapadesát má, stejně jako tabulka s abecedou na horní straně šifrovacích pomůcek s Q již zmíněné. Šifra i tabulka obě třemi řádky oplývají. Marně si pak závodník láme hlavu, kterak různé druhy šifer jako b (braille), m (morse), s (semafor), o (kód binární) a d (zápis dekadický) ku vyluštění použíti.

Medvěd (Prokop & Otto Skole) píše, dne 5. 6. 2016 ve 12:49

Písmo, jímž litera Q jest zde psána, shoduje se vskutku s písmem pomůcky šifrovací. Pravý důvod této shody jest ovšem mnohem prostší: toto písmo jest užito k sazbě takřka všech textů ve hře (jak vidno například na Q v šifře o rodinné historii). Jedná se tedy pouze o politováníhodnou shodu náhod.