9. Minimalistická

Nápovědou byl papír formátu A4, stejný jako zadání, jen s šipkou v levém dolním rohu.