7. Z druhé strany

Nejprve učiníme pár pozorování: zadání je natištěno na rubu papíru. Čáry jsou široké, různě se překrývají a potkávají, občas jsou na nich uzlíky.

Co je široké, různě se kroutí, překrývá, a dá se na tom udělat uzlík? Například taková bavlnka, kterou chceme vyšít na líc nějaký vzor.

Co třeba tenhle?

Snazšímu vyřešení napovídají jednak gradienty (určují směr, kterým bavlnka vede), jednak to, že se vlákna překrývají opravdu často a jde z toho celkem snadno určit, v jakém pořadí je vyšít.


Vedlejší šifra vypadá jako rovnice, ve které jsou sice čísla i rovnítka, ale chybí operátory. Není těžké je doplnit.

Řešení je jednoznačné:

24 – 4 ⋅ 2 – 3 = 30 – 6 – 2 – 9 = 19 – 2 ⋅ 3 = 1 ⋅ 13 = 1 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 4 – 47

Doplňovali jsme samé krát a minus. Tedy tečky a čárky. Bez čísel to vypadá takhle:

-.-/---/-././...-

Což v morseovce znamená KONEV.

Všechny části rovnice jsou rovné 13.