1i. Hadonoš

Věštba radí měřit. Na šifře je vyznačen střed a lomená čára.

Změříme vzdálenosti od středu k jednotlivým zlomům, v pořadí, v jakém jimi čára prochází. Vzdálenosti jsou v celých centimetrech a odpovídají písmenům STRELEC.