1a. Beran

Věštba mluví o dělení – buď sebou samým, nebo jedničkou. Takže to budou prvočísla.

Stačí vybrat písmena na prvočíselných pozicích:

CO DOBROTA OČEKÁVÁ AŤ UČIT BY SES HÝČKÁN BÝVAL → ODBOČKA U BÝKA