14. Cíl

Stanoviště byla uspořádaná do (zvěro)kruhu, a každé z nich se nějakým více či méně obskurním způsobem poutalo k jednomu ze znamení. U každého stanoviště měli hráči přijít na to, co udělat:

Ke stanovištím sice nebyly žádné instrukce, ale orgové hráče bedlivě pozorovali, a jakmile někdo správně splnil aktivitu, dostal lísteček s věštbou pro příslušné znamení. K "vyřešení" cíle a úspěšnému dokončení hry museli hráči odevzdat třináct věšteb, jednu pro každé znamení.

K tomu pochopitelně nebylo nutné provést všechny aktivity: každý hráč dostal věštbu pro své znamení hned ve startovní obálce (ta byla současně nápovědou na startovní šifru), věštby bylo možné získat za řešení šifřiček od SMS systému (ten vydával jen věštby pro znamení, která ve startovní obálce nebyla), a jednu věštbu mohl tým také získat na startu na stanovišti věštkyně (tam záleželo na tom, jak šťastnou nebo smolnou ruku měl tým při výběru sušenek). Takže tým, který by měl pět hráčů v různých znameních, všech šest šifřiček by utratil za SMS věštby, a navíc by objevil na startu věštkyni a dobře si vytáhl sušenku, by přišel do cíle už s dvanácti ze třinácti věšteb. Pokud by takový tým ihned uhodl, kolik uhodilo, stačilo by mu splnit jedinou zbývající aktivitu. Ale v typickém týmu jich bylo potřeba daleko víc.