13. Věštkyně

Věštkyni jste směli klást naprosto libovolné otázky, ale odpovědi byly správně věštecky kryptické. Věštkyně vždy nejprve mocným hlasem oslovila "sféry" a zopakovala jim otázku, zahleděla se do koule, a v kouli se zjevil nějaký obrázek. Věštkyně pak k obrázku podala odborný výklad, jak máte mystické znamení chápat.

Znamení se samozřejmě dala vykládat daleko jednodušeji: každý obrázek bylo potřeba správně pojmenovat a vzít první písmenko názvu. Když měla věštkyně dobrou náladu, obrázek přímo v odpovědi pojmenovala. Když ji rozladilo, že si týmy sedí u zdi a čekají, až jim bude výsledek naservírován, učinila odpověď dostatečně kryptickou na to, aby najednou ze všech koutů vyskočili hráči a běželi ke kouli, aby stihli zahlédnout obrázek, než zmizí (10 sekund).

Po pár (v reálu spíše tak padesáti a více) pokusech jste si mohli všimnout, že vůbec nezáleží na tom, jestli se ptáte "Co bude k obědu" nebo "kolik je prosím hodin," ale jen na tom, jak dlouhá je vaše otázka. Obrázky v kouli byly sice možná různé, ale daly se pojmenovat tak, aby začínaly stejným písmenem.

Odtud je jen krok k úvaze, že kolik slov má otázka, tolikáté písmeno tajenky vám koule ukazuje. A pak už stačí klást delší a delší otázky, dokud koule neukáže mlhu a věštkyně neřekne, že na takovou otázku bohužel sféry odpověď neznají. Řešením je KAPLE STRIZKOVSKA.

Když jste měli štěstí (nebo smůlu), místo srozumitelného obrázku se vám v kouli zjevil "had" – zářící klikatice v mřížce 4x4. Hadi se ukazovali jen občas, u odpovídajího písmene vždycky ten samý had. Kdo si hady obkreslil a přiřadil k písmenkům, tomu se později ve hře mohli velice hodit.