13.4. Šipky

Především zpozorujeme, že zadání je potištěné z obou stran a na druhé straně jsou písmenka zrcadlová. To naznačuje, že se máme dívat skrz, takže šifra spíš než dvě strany má dvě vrstvy.

Při průhledu na sebe šipky navazují. U některých z nich jsou písmenka.

Dále je potřeba si všimnout, kolik druhů šipek na obrázku je: 4 krátké rovné a 4 dlouhé rovné, 4 šikmé, a jedna dokolečka. To je dohromady 13, k tomu dalších 13 z druhé strany, celkem tedy 26 možných různých šipek. Stejně jako písmenek.

Jak k nim ta písmenka přiřadit? Nejjednodušší je představit si po řádcích popsaný kosočtverec, z jehož středu šipky ukazují na příslušná písmenka:

  A      N
 B C D    O P Q
E F G H I  R S T U V
 J K L    W X Y
  M      Z

Na to navádí i písmenka u některých šipek, díky nim je pak opísmenkování jednoznačné.

Přečtením obrazce "po šipkách" získáme řešení V ZAPADNI CASTI LESA BYVALY LOM U ZLUTE ALTAN.

Při tisku této šifry jsme se nejspíš strefili do nějakého sjezdu tiskařských šotků, protože navzdory všem kontrolám se do hry dostala verze, jejíž obě strany jsou vůči sobě posunuté o 2cm, což je jako na potvoru přesně rozteč mřížky, v níž jsou šipky kreslené. Ve skutečnosti tedy šipky nenavazovaly, což šifře přidalo další, ne úplně elegantní krok. Za chybu se velice omlouváme a obdivujeme týmy, které šifru navzdory tomu dokázaly vyluštit.