11b. Ob-ráz-ky II

Nalezené papírky mají zase šířku v celých centimetrech, a ta odpovídá počtu písmenek toho města, v jehož ulici jste papírek našli.

Stačí tedy změřit, jak široká je část loga, vybrat příslušná písmenka z názvu města, a získáme další české město: B-RO-UM-OV.

A ejhle, ulice Broumovská je také nedaleko.