10. Horoskop

Pro vyřešení této šifry je potřeba překonat lenost a poctivě si vyznačit všechny vztahy, které mezi sebou jednotlivá znamení mají: kdo je čí tchyní, kdo komu stříhá vlasy, kdo komu pase ovce a tak dále. S chutí do toho a půl je hotovo.

Druhá polovina řešení pak spočívá v tom, že si pro každý ze vztahů nakreslíte zvěrokruh – proti směru hodinových ručiček, jak ho kreslí astrologové – a vyznačíte do něj, jak tento vztah jednotlivá znamení spojuje. V každém zvěrokruhu se vám nakreslí písmenko. (Místo zvěrokruhu jste mohli použít i mapku obory ze startu, na ní také vyjde správná orientace písmenek.)

Zbývající třetí polovinou řešení je pořadí jednotlivých zvěrokruhů. Správně je to tak, aby to "fungovalo v celém horoskopu". První tedy bude takový vztah, že žádný jiný není v horoskopu pro nějaké znamení uveden dřív; druhý je takový, že jediný před ním je ten první, a tak dále. Správné pořadí vztahů jste také dostali, pokud jste si k šifře vzali nápovědu.


K vedlejší šifře nejprve učiníme pozorování: máme sekvenci postupně se zmenšujících čísel, vždy tak, že menší číslo je čtvrtinou toho většího. Některá čísla jsou šedá, některá bílá a některá černá. Součet šedých od jednoho čísla (např. 16) je stejný, jako součet všech barev od toho čtvrtinového: šedých šestnáctek je 12, všech čtyřek je 48, 16 * 12 = 4 * 48 = 192.

Šifra popisuje tzv. kvadrantový strom. První číslo 256 říká, že řešením bude čtverec složený z 256 pixelů (tedy 16x16), a je šedé, protože na téhle úrovni ještě nevíme, které pixely budou černé a které bílé. Musí tedy následovat popisy kvadrantů (čtvrtin čtverce). Po řádcích je to čtyřikrát šedá 64ka. Každá z nich znamená, že odpovídající kvadrant má 64 pixelů (8x8), a že ještě nevíme, jakou mají barvu. Další v řadě tedy musí následovat kvadranty pro každou 64ku. To jsou ty šestnáctky: každý kvadrant bude mít 4x4 pixely a u mnoha z nich ještě pořád nevíme barvu. Sem tam se nám ale vyskytne černá nebo bílá šestnáctka – to znamená, že v odpovídajícím kvadrantu už budou všechny pixely černé, resp. bílé, a k téhle šestnáctce tedy už popis kvadrantů nepotřebujeme. Proto nemáme čtyřky pro každou šestnáctku, ale jen pro ty šedé.

Takhle dělíme čtverec na menší a menší čtverečky, až se dostaneme na kvadranty o rozměru 1x1 pixel, a u nich už je jasné, jakou má ten pixel barvu. Proto taky žádná jednička není šedá, všechny jsou černé nebo bílé.

Výsledkem je krásný obrázek pavouka křižáka.

KRIZAK