1. Šifrovačka

Nápovědy se vyvěšovaly u místa registrace, po uplynutí časového intervalu. Nejprve se objevila výzva, abyste využili celou šifrovací pomůcku. Potom se postupně objevovaly řešení šifer, od nejtěžší k nejjednodušší.

K jednotlivým startovním šifrám také existovaly nápovědy, které jste mohli najít ve startovní obálce, pokud byl ve vašem týmu člen narozený v příslušném znamení zvěrokruhu.