0. Věštba o místě startu

Věštba poměrně názorným způsobem naznačuje, že start se bude konat v Satalické bažantnici. Text věštby obsahuje docela dost googlitelných informací, a doprovodné video se rozhlíží po místě startu.


Na to, že je to takhle přímočaré, je ale věštba podezřele dlouhá a obsahuje nějak moc zbytečných informací. Pojďme se na ni podívat blíže.

Slyšte, slyšte tu věštbu pradávnou teď,
kde naleznete ono místo,
tam dobrovolně a rádi podle věštby půjdete
v pátek třináctého pod večerem.

Takováto věštba poví sto
a jednu o místě startu malou pohádku,
však pod dubem mohutným tu registraci neminete,
když víte, že na tom místě dříve altán stál.

Věštba tato brzy bude naplněna,
s napětím očekávejte ten den, tu krásu
kdy kvůli značce prasátka z čar
šifru dostanete od tajemného pána.

Pomněte, že vy věštbu tu nesmíte nikdy říci dál,
věštba jen pro vás určena jest.
Však jen věštba tato přinese zdar
těm, kdož neroztrousí věštbu všem.

Z Černínů pánem vysokým založen park i obora ta,
jelenů, též daňků, věštba praví, chovali tu možná sta,
zámek jeho chvíli odtud severně se skví,
dle věštby u cesty hlavní k Brandejsu.

Obora celá startem bude, věštba nyní praví,
od registrace až po obvodovou zeď,
věštba zní jasně, toť celý ten les,
od okraje po okraj, právě ten les.

Žluté slunce nad hlavou krása jest,
tak slyšte i dnes věštbu šifer svátku.

Dvacet šest veršů? To je přinejmenším podezřelé. A přesně třináctkrát slovo "věštba", to už nebude náhoda. Navíc to sice vypadá jako báseň, ale moc se to nerýmuje... Ale snadno by mohlo! Rýmují se totiž některé řádky. "Věštbu pradávnou teď – až po obvodovou zeď," pak třeba "věštba přinese zdar – kvůli značce prasátka z čar," a tak dále.

Celou věštbu lze přeuspořádat do dvojverší, ve kterých se řádky opravdu rýmují, a shodou okolností v každém dvojverší je jednou slovo "věštba".

A oba verše z dvojice mají stejný počet slov.

Seřadíme verše tak, aby ty se slovem "věštba" zůstaly na stejném místě, a ty, které se s nimi rýmují, se přesunuly k nim. Pak si vždy zvýrazníme to slovo, které svou pozicí odpovídá slovu "věštba" z druhého verše...

Slyšte, slyšte tu věštbu pradávnou teď,
od registrace až po obvodovou zeď,

tam dobrovolně a rádi podle věštby půjdete
však pod dubem mohutným tu registraci neminete,

Takováto věštba poví sto
kde naleznete ono místo,

Věštba tato brzy bude naplněna,
šifru dostanete od tajemného pána.

Pomněte, že vy věštbu tu nesmíte nikdy říci dál,
když víte, že na tom místě dříve altán stál.

věštba jen pro vás určena jest.
Žluté slunce nad hlavou krása jest,

Však jen věštba tato přinese zdar
kdy kvůli značce prasátka z čar

těm, kdož neroztrousí věštbu všem.
v pátek třináctého pod večerem.

jelenů, též daňků, věštba praví, chovali tu možná sta,
Z Černínů pánem vysokým založen park i obora ta,

dle věštby u cesty hlavní k Brandejsu.
s napětím očekávejte ten den, tu krásu

Obora celá startem bude, věštba nyní praví,
zámek jeho chvíli odtud severně se skví,

věštba zní jasně, toť celý ten les,
od okraje po okraj, právě ten les.

tak slyšte i dnes věštbu šifer svátku.
a jednu o místě startu malou pohádku,

...a můžeme po registraci jít rovnou na druhé stanoviště.