Pravidla

Účastníci

Termíny

Stanoviště

Šifry

Přesuny mezi stanovišti

Komunikace v týmu a mezi týmy

Cíl

Nepředvídané situace

Registrace a platba

Vybavení

Nutné vybavení:

Doporučené vybavení:

Případné další potřebné vybavení bude včas upřesněno.