Organizátoři

Akci Po škole 2012 zorganizoval tým Pomocná škola (s přáteli) pod křídly Velkého vozu:

Kontakt: po@skole.cz

Na přípravě hry se podílelo množství dalších dobrovolníků, viz sekce poděkování.


Jiné akce