Po škole 2009


Řešení 1. šifry

Předchozí šifra / Zadání / Nápověda / Diskuse / Následující šifra
Objekty popsané v legendě bylo možno najít a změřit v blízkém i vzdálenějším okolí, většina se jich vyskytovala na Malé Straně. Každému z deseti symbolů se tak přiřadilo jedno z čísel 0 až 9.

Pozornější týmy nemusely ani nikam chodit. Stačilo zamyslet se nad podivnostmi v legendě (jednotky někde psány jako "dm", jinde jako "decimetry", evidentní snaha o zkrácení textu za použití "Z" místo "západ" nebo "7" místo "sedmi", nebo naopak podivné natahování textu na jiných místech), a protože celá legenda pojednává o měření, změřit délku jednotlivých popisků. A vida, délky popisků vyšly vždy v celých centimetrech, což potvrzuje, že jsme na správné stopě. Nyní stačilo předpokládat, že symboly seřazené podle délek popisků odpovídají číslicím 0 až 9, případně si místo předpokládání zajít jeden z blízkých objektů změřit.

Hlavolam Severní pól bylo nejvýhodnější řešit paralelně. Ve vyřešeném hlavolamu (řešení se správnou orientací dílků bylo jen jedno) představoval každý dílek jedno písmeno. Každý dílek ležel na třech políčkách hrací desky, tedy na třech číslicích. Součet těchto tří číslic udával pořadí písmene v abecedě.

Řešení: PETRINBLUDIS, tedy zrcadlové bludiště na Petříně.

První šifra byla záměrně obtížná, aby roztrhala startovní pole. Kvůli její obtížnosti k ní existovaly stupňované, návodné nápovědy, zveřejňované v pravidelných časových intervalech.