Karty

Zpět

Prvních 13 karet bylo rozdáno na startu, zbytek na 4. šifře.